Rättvisa kläder gör gott för många

Mirjam Sokka, Kaiko Clothing

För grundaren Mirjam Sokka var Kaiko Clothing en dröm. Efter att ha fått sitt första barn satt hon sig åter på skolbänken. Under studierna i internationell ekonomi skulle hon förädla sin affärsidé om ett klädföretag. De första testplaggen sålde som smör – och Sokkas dröm började förverkligas.

– Jag var bekymrad över framtiden för sömmerskorna i utvecklingsländerna, och började fundera hur jag kan förena min dröm om jobb i modebranschen med välgörenhet. Jag beslöt att Kaiko Clothing från början skänker 7 procent av vinsten från varje produkt till utvecklingsländernas kvinnor och barn, säger Sokka.

Kvinnobanken kändes som ett naturligt mål för donationerna, eftersom man stöder kvinnors och barns utbildning samt utbildar u-landskvinnorna i företagande. Den första donationen på 5 000 euro gjordes i början av 2018. Den andra, på 6 000 euro, gjordes i slutet av året.

– Jag uppskattar Kvinnobankens arbete mycket. Att jag genom mitt arbete kan bidra till att förverkliga Kvinnobankens verksamhet i utvecklingsländerna ger mig kraft. Jag upplever att det skänker en stor betydelse till vårt arbete. Samarbetet är också viktigt för våra kunder, säger Sokka.

Text: Rita Dahl