Sofi Oksanens Norma-turné – med Kvinnobanken från Rovaniemi till Björneborg

Författaren Sofi Oksanen gör i oktober-november en turné som når 10 orter i landet. Hon berättar om sin roman Norma som utkommer denna höst. Turnén stöder Kvinnobankens arbete i utvecklingsländerna. Sloganen anspelar på Gå ett Yrke till en kvinna -kampanjen: Läs ett Yrke till en kvinna.

Se: www.naistenpankki.fi/sofi