Tillsammans med företagen

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

Kvinnobanken samarbetar med företag både nationellt och lokalt. Under årens lopp har vi samarbetat med tiotals, rentav hundratals företag – från enmansföretag till stora industrier och banker. De vanligaste samarbetsformerna är engångsdonationer, produktsamarbete och partnerskap kring evenemang och projekt.

I valet av företagspartner betonas principerna om ansvarsfullhet och hållbar utveckling. Genom Kvinnobankens nätverk kan företaget stärka och bredda sina egna nätverk och möjlighet att påverka. Samarbetet kan också ge nya kunder och öka intresset för företaget.

I Kvinnobankens projektsamarbete har en av de viktigaste partnerna varit den inhemska barnklädestillverkaren Kaiko Clothing Company Ab. Samarbetet med Kaiko startade 2018. Sju procent av vinsten från kläderna som företaget tillverkar går till Kvinnobanken. Ett projekt
i regionen Lalitpur i Nepal är döpt efter företaget. Projektets mål är att öka kvinnornas möjligheter att förtjäna och spara pengar genom att stöda deras utkomstmöjligheter och företagande.

År 2019 besökte Kaikos grundare Mirjam Sokka sitt företags signaturprojekt. Hon bekantade sig med de deltagande kvinnornas liv.

– Under dagens lopp blev jag övertygad om att stödet går till rätt ändamål. Det var fint att med egna ögon se hur mycket Kvinnobankens stöd har förändrat kvinnornas liv, säger Mirjam Sokka.

Smyckesföretaget TAIKA-korut har redan i flera år donerat en viss del av vinsten från försäljningen under olika evenemang och nätbutikskampanjer till Kvinnobanken. Smycken har sålts vid många av Kvinnobankens event.

TAIKA-koruts ägare Riikka Vermas berättar om företagets ideologi:

– Jag ville skapa ett jobb åt mig själv där det jag gör har en mening och där jag kan sprida meningsfullheten och den fina känslan vidare. Världen behöver positivitet och goda gärningar, kanske nu mer än någonsin. Här passar samarbetet med Kvinnobanken bra in.

Samarbete kring de stora nationella evenemangen Gå ett Yrke till en Kvinna och Golfa ett Yrke till en Kvinna erbjuder många möjligheter och är ett utmärkt sätt att öka företagens synlighet. Bland Kvinnobankens långvariga kompanjoner finns BDO, Fazer och Mercedes Benz.