Var och en kan förbättra världen – Liisa Kapanen

Kvinnobanken har 3000 volontärer runt om i Finland. Tre av dem berättar vad som motiverar dem i artikelserien: Var och en kan förbättra världen.

Liisa Kapanen, 66, Helsingfors 

”Jag hade beslutat att gå med i något slag av frivilligverksamhet genast när jag inte längre var med i arbetslivet. Jag kom med i Kvinnobankens verksamhet i januari 2013. Jag engagerade mig i den riksomfattande företagsmedelanskaffningsgruppen, där jag fortfarande verkar– nu som andre ledare och medlem i ledningsgruppen. Jag har även lett en lokal grupp i huvudstadsregionen och varit verksam i Jelppari-gruppen.

Själv har jag fått gå i skola, studera, arbeta och vara en jämbördig medlem i såväl familjen som i arbetslivet. Med min insats i Kvinnobanken vill jag stöda u-landskvinnor så att de kan förverkliga sina drömmar.

Det bästa med att vara en volontär är att jag får använda mitt eget kunnande, mina arbetslivserfarenheter och min kreativitet samtidigt som själv också lär mig något nytt. Jag har fått många nya vänner bland volontärerna. Det är intressant att få ta del av kvinnornas berättelser från målländerna, hur de med hjälp av den yrkesutbildning Kvinnobanken understöder har rest sig och blivit jämbördiga medlemmar i bygemenskapen och kunnat sända barnen till skolan.

Som volontär kan var och en ge precis så mycket av sin tid och sitt kunnande som den vill. Glädjen och nyttan fördubblas i det man gör–man blir själv på gott humör och u-landskvinnan får en bättre framtid.”

Hitta lokalgrupper nära dig: Kom med!

Läs mera om Kvinnobankens volontärer här.

Text: Satu Salmelin-Tikkala

 

Motsvarande inlägg

På väg mot jämställdhet

Varje land där Kvinnobanken verkar har sin särart. Kvinnobanken svarar alltid mot de lokala kvinnornas behov och möjligheter. Alla arbetsmetoder siktar på bestående förbättring av kvinnornas ekonomiska och sociala ställning....

Läs mera

Gita växte till en framgångsrik företagare

Före år 2009 hade största delen av kvinnorna i Bhardeu aldrig besökt landets huvudstad Khatmandu. Byn var deras värld. Vardagen förändrades då Kvinnobanken startade småskalig långivning i byn för nio...

Läs mera

Var och en kan förbättra världen – Antti Reenpää

Antti Reenpää, 60, Helsingfors  ”Jag följde med på nära håll då Kvinnobanken tog sina första steg eftersom min hustru (Leena Majander) är en av Kvinnobankens stiftande medlemmar. Det var lätt...

Läs mera

Var och en kan förbättra världen- Anna Litewka-Anttolainen

Anna Litewka-Anttolainen, 40, Uleåborg  ”Jag är hemma från Polen. Det var kärleken som förde mig till Finland. Jag har bott fyra och ett halvt år i Uleåborg. För närvarande studerar...

Läs mera