På väg mot jämställdhet

Kvinnobanken har under sina tio verksamhetsår redan påverkat hundratusentals människor liv i utvecklingsländerna. När kunnandet och modet växer, förbättras kvinnornas möjligheter att utveckla olika sätt att skaffa sitt levebröd.

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

Varje land där Kvinnobanken verkar har sin särart. Kvinnobanken svarar alltid mot de lokala kvinnornas behov och möjligheter. Alla arbetsmetoder siktar på bestående förbättring av kvinnornas ekonomiska och sociala ställning. Att erbjuda kvinnorna mångsidig utbildning har en betydande roll.

I Kambodja och i Nepal satsar man på kvinnors kooperativ och kvinnligt företagande. Också i Myanmar specialiserar man sig på att utveckla kvinnornas företagande. Utöver små serviceföretag såsom butiker, caféer och frisersalonger, utvecklar man produktionsverksamhet utgående från den lokala marknaden. I Uganda har kvinnorna även utbildats i påverkansarbete och de strävar att främja flickornas skolgång.  I Sierra Leone har särskilt flickor och unga kvinnor fått yrkesutbildning och lärt sig viktiga färdigheter i hur man skaffar inkomster. I Liberia utbildades kvinnor att driva inkomstbringande små hönsgårdar. På så sätt stärkte man deras ekonomiska och sociala ställning i samhället.

Kontakten till marknaden, samarbetet med företagssektorn och att skaffa finansiering är alltid viktigt och  även utmanande. Kvinnorna saknar ofta naturliga kontakter utanför deras egen by eller stad. Det mentala avståndet till platser där handeln sker och besluten fattas, är långt. Den som framställer en produkt vet sällan var den hamnar och för vilket pris den slutligen säljs.

Kunskap, nätverk och kontakter är makt. Att utveckla kompetenser som anknyter till dessa är viktigt för Kvinnobanken. När kvinnorna har en aktiv roll i grupperna och kooperativen, inövas de  att använda sina kunskaper och samtidigt blir de skickligare att leda och förhandla. Det är värdefulla färdigheter på väg mot jämställdhet.

När en tystlåten kvinna växer till en skicklig aktör får hennes synpunkter mera tyngd både hemma och i samhället. Gruppernas frontfigurer har därför ofta starkt lokalt inflytande. De förändrar världen både med sitt exempel och sina färdigheter, såsom Gita Shrestha visar.

År 2018  verkar Kvinnobanken i fem länder. När målländernas antal minskar växer projekten i storlek och det föds utrymme för något nytt. I Uganda har Kvinnobankens första slumprojekt startat. Också det hönsgårdsprojekt som nu planeras, utförs från början på så sätt att Kvinnobankens volontärer och ugandierna arbetar tätt tillsammans.

Förändringens styrka föds ur samarbete.

 

 

 

 

Text: Ulla Sarasalmi, äldre sakkunnig, Kyrkans Utlandshjälp

Motsvarande inlägg

Gita växte till en framgångsrik företagare

Före år 2009 hade största delen av kvinnorna i Bhardeu aldrig besökt landets huvudstad Khatmandu. Byn var deras värld. Vardagen förändrades då Kvinnobanken startade småskalig långivning i byn för nio...

Läs mera

Var och en kan förbättra världen – Antti Reenpää

Antti Reenpää, 60, Helsingfors  ”Jag följde med på nära håll då Kvinnobanken tog sina första steg eftersom min hustru (Leena Majander) är en av Kvinnobankens stiftande medlemmar. Det var lätt...

Läs mera

Var och en kan förbättra världen- Anna Litewka-Anttolainen

Anna Litewka-Anttolainen, 40, Uleåborg  ”Jag är hemma från Polen. Det var kärleken som förde mig till Finland. Jag har bott fyra och ett halvt år i Uleåborg. För närvarande studerar...

Läs mera

Var och en kan förbättra världen – Liisa Kapanen

Liisa Kapanen, 66, Helsingfors  ”Jag hade beslutat att gå med i något slag av frivilligverksamhet genast när jag inte längre var med i arbetslivet. Jag kom med i Kvinnobankens verksamhet...

Läs mera

Kvinnobanken förverkligade en dröm

När Kvinnobanken grundades år 2007 diskuterade Finland den så kallade Tiitinenlistan. Sannfinländarna fick fler platser i Riksdagen. FN startade en av sin historias största och dyraste fredsoperationer och skickade en...

Läs mera

10 år med Kvinnobanken för att stöda kvinnor i utvecklingsländerna

År 2017 är ett jubileumsår. Finlands självständighet fyller 100 och Kvinnobanken 10 år. Utbildning, jämlikhet, omsorg och arbete förenar de två jubileerna. Vi har otaliga skäl att fira ordentligt och...

Läs mera

År 2016 yogades, golfades och konserterades det

I januari samlades Kvinnobankens frivilliga till den årliga vårdagen i Helsingfors. Cirka 100 aktiva från hela landet fanns på plats. Kvinnobankens ordförande emerita Ritva Ohmeroluoma berättade om andelslagsprojektet i Kambodja...

Läs mera

Kvinnobanken fyllde 10 år – festen inbringade 13 000 euro till förmån för kvinnor i u-länderna

Många av de inflytelserika kvinnorna som var med och grundade Kvinnobanken år 2007 deltog i festen. Hedersgäst var ministern och människorättskämpen Elisabeth Rehn. Hon hade en betydande roll då Kvinnobanken...

Läs mera