10 år med Kvinnobanken för att stöda kvinnor i utvecklingsländerna

Under sin existens har Kvinnobanken samlat in 10,841 miljoner euro för projekt som stöder världens fattigaste kvinnor. Ett hjärtligt tack till varje bidragsgivare.

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

År 2017 är ett jubileumsår. Finlands självständighet fyller 100 och Kvinnobanken 10 år. Utbildning, jämlikhet, omsorg och arbete förenar de två jubileerna. Vi har otaliga skäl att fira ordentligt och gratulera varandra.

Kvinnobankens fina framfart fortsatte år 2016. Vi samlade in rekordmycket pengar: 1,57 miljoner euro! Under sin existens har Kvinnobanken samlat in 10,841 miljoner euro för projekt som stöder världens fattigaste kvinnor. Ett hjärtligt tack till varje bidragsgivare!

Bakom tacket står en jättekör: över 30.000 kvinnor i utvecklingsländerna, vilkas utkomstmöjligheter – och liv – stärkts med Kvinnobankens stöd. Indirekt har över 150.000 människor haft nytta av projekten.

Kvinnobanken verkade i fjol i sju länder på tre kontinenter. Projektens kärna var fortfarande byabankerna eller spargrupperna, andelslagen samt yrkes- och företagarutbildningen.

Av de nationella evenemangen växte Gå ett yrke till en kvinna och Golfa ett yrke till en kvinna kraftigt. Det syntes också i resultaten. Läs ett yrke till en kvinna, som förverkligades med författaren Sirpa Kähkönen, nådde även denna gång ut på ett fint sätt.

År 2016 startade också det nya volontärprogrammet Skills donation, där man donerar av sin kompetens. Kvinnobankens aktiva kan dela med sig av sitt kunnande och sin expertis i målländerna, och därigenom utveckla arbetet. De första erfarenheterna från Nepal har varit mycket positiva.

Ett varmt tack och grattis med anledning av det som varit. Låt oss fira genom att göra gott i världens bästa Kvinnobank. Vi tar sikte på 20 miljoner!

Reetta Meriläinen
Ordförande för Kvinnobankens styrgrupp

Foto: Reetta Meriläinen

Motsvarande inlägg

På väg mot jämställdhet

Varje land där Kvinnobanken verkar har sin särart. Kvinnobanken svarar alltid mot de lokala kvinnornas behov och möjligheter. Alla arbetsmetoder siktar på bestående förbättring av kvinnornas ekonomiska och sociala ställning....

Läs mera

Kvinnobanken förverkligade en dröm

När Kvinnobanken grundades år 2007 diskuterade Finland den så kallade Tiitinenlistan. Sannfinländarna fick fler platser i Riksdagen. FN startade en av sin historias största och dyraste fredsoperationer och skickade en...

Läs mera

År 2016 yogades, golfades och konserterades det

I januari samlades Kvinnobankens frivilliga till den årliga vårdagen i Helsingfors. Cirka 100 aktiva från hela landet fanns på plats. Kvinnobankens ordförande emerita Ritva Ohmeroluoma berättade om andelslagsprojektet i Kambodja...

Läs mera

Kvinnobanken fyllde 10 år – festen inbringade 13 000 euro till förmån för kvinnor i u-länderna

Många av de inflytelserika kvinnorna som var med och grundade Kvinnobanken år 2007 deltog i festen. Hedersgäst var ministern och människorättskämpen Elisabeth Rehn. Hon hade en betydande roll då Kvinnobanken...

Läs mera