En vandring till förmån för nästan 2000 yrken för kvinnor

Kvinnobankens årligen återkommande evenemang Gå ett yrke till en kvinna ordnades i år på 27 orter, och ca 1 500 vandrare deltog. Under evenemanget vandrade man för över 1 990 yr­ken. Då ett yrke är värt 30 euro, uppgick evenemangets förtjänst till över 60 000 euro. Med hjälp av summan stöder vi utbildning, utkomstmöjligheter och företagan­de för kvinnor i utveck­lingsländerna.

Årets (2014) evene­mang Gå ett yrke till en kvinna var det femte i ordningen och till sitt resultat det bästa av alla.

”60 000 euro är ett ansenligt belopp. Resul­tatet är lysande. Skillna­den mellan vårt uppställda mål på 2 100 yrken och det verkliga resultatet är mikroskopiskt liten”, konstaterar Reetta Meriläinen, ordföranden för styrgruppen på Kvinnobanken. Partner på riksplan i evenemanget i år var DNA, EY och Fazer. Därutöver deltog lokala sam­marbetspartner på flera orter.

Nästa år ordnas evenemanget Gå ett yrke till en kvin­na den 13 september 2015.

Publicerad i Kvinnobankens Delårsrapport 2/2014