Gå ett yrke åt en kvinna startade i Nagu

I Nagu promenerade vi i slutet av januari 2020 “ett yrke åt en kvinna” för andra året i rad. Hos oss är det många olika föreningar som tillsammans ordnar promenaden. Alla har på sitt sätt fått det att passa in i sin verksamhet. Här några exempel.

Idrottsföreningen planerar och märker ut tre olika långa rutter så att alla hittar en lämplig längd. Rotary ordnar glöggservering och visar samtidigt upp sina tält av den typ som sänds ut världen t.ex. vid massvaccineringar. FBK bistår med en förstahjälpengrupp längs rutterna.

Marthorna har en lång tradition i att stöda kvinnor och har själv i alla tider här hemma i Finland arbetat för att kvinnor skall få en egen ekonomi och produktifiera sitt eget kunnande, så för dem sitter temat som hand i handsken. FRK är specialist på biståndsarbete och deltar till vår glädje. För Folkhälsan sitter en motionsdag för ung som gammal väl in i kalendern. Som pricken på i har Multiculti, vår kulturförening, ordnat med musikunderhållning vid den gemensamma lunchen efter promenaden. Alla bidrar med det som är naturligt för dem.

Företagarna i Nagu stöder insamlingen genom att donera vinster till lotteriet som dras vid sopplunchen. Lunchen roterar på våra lokala restauranger och både Le’Ecale och Gästgiveri Martha där evenemanget hittills har anordnats har donnerat 1€ per matportion till insamlingen. På detta sätt kan du genom lotteriet och lunchen delta i insamlingen trots att du inte har möjlighet att promenera.

I dagens värld passar det bra med ett evenemang som sker bara en gång per år. Alla har fullt upp i sin vardag och binder sig ogärna till längre uppdrag. Då man är många aktörer och erfaret föreningsfolk så sker arbetsfördelning och arrangemangen smärtfritt och i rask takt. Varje förening marknadsför händelsen genom sina egna kanaler och genom detta når man många mänskor med olika intressen.

Nyckel till händelsens popularitet är nog tidpunkten. Alla är motiverade att röra på sig efter julgodiset och i januari ligger ännu föreningslivet lågt så det finns ett behov av samvaro och motion.

Jag vill här tacka alla föreningar, företag och promenerare som deltagit, samt vår lokala Nagu Andelsbank vars helt kvinnliga personal både deltagit i promenaden, räknat pengarna efteråt och skött inbetalningen av 2138,98 € till Kyrkans Utlandshjälp.

Tack KNA för hjälpen med allt material och all utrustning som gör det så lätt att ordna dessa evenemang. Vi arrangörer får koncentrera oss på att hitta en egen nisch på vår egen ort, medan ni erbjuder ert stöd!

Text: Ann-Helen Saarinen

I Nagu samlade man 2 138,98 € till ”Gå ett yrke åt en kvinna.” Hurra! Bild: Fred Sundén.

Motsvarande inlägg

Egen Promenad

Du kan gå ett Yrke till en kvinna i ett utvecklingsland när som helst. Evenemangen kulminerar i Finland och utomlands söndagen den 6.9. Anmälä dig här. Egen promenad tilläggsmaterial, t.ex....

Läs mera

Då kvinnornas situation förbättras blir världen en bättre plats

Jag var med i Gå ett Yrke till en Kvinna-evenemanget och bad några vänner att gå med mig. Alla donerade vi Yrken till kvinnor och gjorde en egen vandring under...

Läs mera

År 2016 yogades, golfades och konserterades det

I januari samlades Kvinnobankens frivilliga till den årliga vårdagen i Helsingfors. Cirka 100 aktiva från hela landet fanns på plats. Kvinnobankens ordförande emerita Ritva Ohmeroluoma berättade om andelslagsprojektet i Kambodja...

Läs mera