I Kuopio trivdes vi och fick vi lära oss nytt

Årets Kvinnobankens lokalgruppsträff ord­nades i Kuopio i oktober. I Savolax hjärta samlades totalt över 40 Kvinnobanksaktiva för att njuta av gemensam tillvaro och intres­santa anföranden, för att lära sig nya saker om Kvinnobankens verksamhet och för att dela erfarenheter. Deltagarna representerade hela 11 orter, bäst representerat var Kuopio, orten som ordnade träffen.

”Ett bra antal deltagare kan man säga med tanke på läget. För många var resan till Kuopio lång”, konstaterar Kvinnobankens koordinator Jaana Hirsikangas. I träffen som varade i två dagar ingick bland annat anföranden av ordföranden för styrgrup­pen Reeta Meriläinen och ordföranden för ledningsgruppen Sini Norta.

Deltagarna fick även höra nyheter om bland annat Kvinnobankens Materialbank, om re­sultaten från evenemanget Gå ett yrke för en kvinna och nyheter från Kosovo och Kongo.  I mindre grupper fick deltagarna lära sig att utnyttja medier och man diskuterade varför, för vad, när och hur det lönar sig för de kvinnobanksaktiva att använda sociala medier.

Deltagarna var nöjda med träffen och även arrangemangen fick rosor. Programmet ansågs vara konkret och anförandena väckte bra och konstruktiv diskussion. Särskilt intresse väckte reseskildringarna från Kosovo och Kongo vilka på ett bra sätt konkretiserar Kvinnobankens verksamhet i målländerna. De utvecklingsidéer som lyftes fram i responsen eftersträvar man att förverkliga under Kvinnobankens Vårdagar i Helsingfors den 31 januari 2015.

Text: Tiina Toivakka

Publicerad i Kvinnobankens Delårsrapport 2/2014