Kvinnobankens år 2013

  • Nästan 1,4 miljoner euro insamlade medel . Under sju verk­samhetsår sammanlagt 6,4 miljoner euro
  • 1 400 aktionärer i Kvinnobanken
  • 3 390 businessänglar i Kvinnobanken
  • 33 verksamma celler på sammanlagt 35 orter

År 2014 stöder Kvinnobanken projekt i 12 olika länder: Guatemala, Haiti, Liberia, Sierra Leone, Kongo, Uganda, Angola, Palestinska områdena, Kosovo, Nepal, Kambodja och Myanmar. Projektet för byabanker och smålån i Peru avslutades i december 2012. En utvärdering av projektet är under arbete.

Kvinnobanken stöder tre nya projekt år 2014 i Myanmar, demokratiska republiken Kongo och Uganda. Projekten i Kongo och Uganda är en fortsättning på det arbete Kvinnobanken hittills gjort i dessa länder medan Myanmar är ett nytt projektland för Kvinnobanken. Man kommer att grunda spar- och lånegrupper och främja kvinnornas företagande.

Publicerad i Kvinnobankens Årsöversikt 2013