Mitt namn är Damaris

I den Centralafrikanska republiken är endast var femte kvinna läskunnig. Kvinnobanken utför ett banbrytande arbete i att stöda kvinnornas utbildning i regionen.

Flickornas och kvinnornas läs- och skrivkunnighet är en dörr till världen. Utbildning öppnar möjligheten till avlönat arbete och rentav till eget företagande. En kvinnas inkomst stabiliserar familjens ekonomi och barnen, i synnerhet flickorna, kan gå i skola. En mamma som yrkesarbetar, är samhällsengagerad och är läskunnig blir ett föredöme för sina barn.

På så sätt kan den fattigdomsspiral som varat i generationer brytas. Läskunnigheten är den främsta förutsättningen som måste uppfyllas för att kvinnorna skall få delta i beslutsfattandet och för att demokratin skall förverkligas.

Du kan stödja kvinnors utbildning >>

Tack vare Damaris Sarape har allt flera kvinnors dröm om att kunna läsa gått i uppfyllelse.
Damaris är 35 år och har sju barn att sköta därhemma. Fyra av dem är hennes syskonbarn.