Ny ordförande för Kvinnobanken är Reetta Meriläinen

Hon lotsar Kvinnobanken vidare

“Kvinnobanken har varit verksam redan i sju år. Den har vuxit och utvecklats tack vare sina aktiva med­lemmar. De har fört budskapet vidare och uppmuntrat finländarna att understöda verksamheten. Verksam­hetens mål är att förbättra kvinnornas levnadsvillkor i utvecklingsländerna. Vi har under dessa år lyckats förbättra möjligheterna för ungefär 15 000 kvinnor som kämpar mot fattigdomen.

Vårt arbete är viktigt.

När jag nu lämnar ord­förandeposten i styrgrup­pen, vill jag tacka er alla. Ni har varit ett utomor­dentligt stöd för mig. Jag hoppas att Kvinnobanken förblir en gemenskap som det är lätt att ansluta sig till och lätt att verka i. Till verksamhetens natur borde höra att man delar på uppgifterna och att uppdragen cirkulerar – som ett lagspel när det är som bäst. Vi förenas av vår mission som inte föråldras. Vår drömRitva ja Reetta_880px lever vidare och den bär: nya möjligheter och ett bättre liv för våra syst­rar som lever i svåra förhållanden.”

Ritva Ohmeroluoma

“Kvinnobanken är nu sju år gammal. En förstaklassist vill lära sig mer, är ivrig. Framtiden är ljus, världen är full av möjligheter. Särskilt för den som vill pröva sina vingar och är beredd att arbeta.

Det var en fin upplevelse att få besöka Liberia där Kvinnobanken blev till, och kunna konstatera vilka underverk resan 2007 och en grupp kloka kvinnor kan åstadkomma.Om en liberi­ansk hönsfarmares familj nu kan äta två mål mat om dagen istället för en, eller en ung mamma kan drömma om en framtid, kan vi här på Kvin­nobanken vara mycket nöjda. Ett stort tack och gratulatio­ner till alla frivilliga – till oss!

Kvinnobanken är det bästa som hänt i utvecklingssamar­betet under detta århundrade. Därför åtar jag mig ordföran­deposten med stor iver. Jag tror starkt på att från kvinna till kvinna – kedjan fungerar. För att inte kedjan ska brytas krävs engagerade mänskor och entusiastiska idéer, innovativt tänkande, seghet och glädje i arbetet. Framförallt behövs ett stort hjärta.”

Reetta Meriläinen

Publicerad i Kvinnobankens Årsöversikt 2013