År 2015 medförde glädje, euron och ett rekord

Ekonomin och stämningen i Finland må ha varit dyster år 2015 men för Kvinnobanken var det ett rekordår. Medelanskaffningens resultat var det bästa någonsin: 1,44 miljoner euro!

Kvinnobanken har sedan 2007 samlat in 9,158 miljoner euro för projekt som stöder världens fattigaste kvinnor. Projekten stöder kvinnornas självständiga och hållbara utkomstmöjligheter och företagande. Projekt finns nu i sju länder i tre världsdelar.

 

I medelanskaffningen märktes speciellt bidragen från privatpersoner. De skänkte totalt 969.000 euro. Ett varmt och stort tack till dem!

Också Kvinnobankens lokala grupper bidrog märkbart till resultatet. De ökade klart sina intäkter och samlade in över 200.000 euro. Ett hjärtligt tack till alla aktiva frivilliga!

 

År 2015 var späckat med verksamheter. Nya evenemang föddes vid sidan av de gamla. De riksomfattande evenemangen Gå ett yrke till en kvinna och Golfa ett yrke till en kvinna växte och samlade rekordskaror, vilket också syntes i intäkterna.

Det nya riksomfattande evenemanget Läs ett yrke till en kvinna förverkligades tillsammans med författaren Sofi Oksanen, förlaget Like och bokhandeln Suomalainen Kirjakauppa. Författarturnén var en publiksuccé.

 

Som ett resultat av Kvinnobankens arbete under åren har 28.000 kvinnor i utvecklingsländerna fått utkomstmöjligheter. Indirekt har 140.000 människor dragit nytta av arbetet. Det är fantastiska siffror.

 

År 2016 är ett år av nya möjligheter för Kvinnobanken. Den har en synlig roll i  temaåret hos Kyrkans Utlandshjälp. Temat är utkomst. Kampanjens slogan är ”Jag har en plan”. Det har vi också. Låt oss göra året till det bästa!

 

Reetta Meriläinen, ordförande i Kvinnobankens styrgrupp