Angola

Naisten Pankki_Angolan hanke_toimeentulo
Målet är, att kvinnorna blir medvetna om sina rättigheter och att deras möjligheter att fatta beslut som berör deras egna och deras familjers liv förbättras.

Grundandet av spargrupper. Arbetet består av:

  • undervisning i sparande
  • grundandet av spargrupper
  • undervisning i läskunnighet
  • undervisning i medborgarfärdigheter
  • utbildning i att kunna hantera ekonomin i hemmet
  • småföretagarutbildning
  • grundandet av småföretag
  • startlån åt småföretagare.

Målet är att kvinnorna blir medvetna om sina rättigheter och att deras möjligheter att fatta beslut, som angår deras egna och deras familjers liv ökar. Effektivare sparmetoder och småföretag har ökat kvinnornas och deras familjers utkomstmöjligheter och livskvalitet.

Kvinnorna har lärt sig  läsa och de känner till sina rättigheter både som medborgare och som medlemmar av lokalsamhället och familjen. Kvinnornas och deras familjers levnadsstandard har höjts tack vare den inkomstbringande verksamheten.

Kvinnornas självkänsla har förbättrats. De tar aktivt del i beslutsfattandet i sina familjer och i utvecklingsarbetet av samhället.

Projektets målgrupp är medlemmarna i spargrupperna (ungefär 20 medlemmar/grupp). Ungefär 80 % av medlemmarna i gruppen är kvinnor ( speciellt ensamförsörjare och unga kvinnor, som  inte gått i skola).

Projektets underlagskartläggning gjordes år 2011. Då utbildades personalen och man valde ut 19 byar i vilka projektet genomförs. Grundandet av spargrupper påbörjades i början av år 2012.

(4/2012)