Kenya

Ryhmä afrikkalaisia naisia istuu kuuntelemassa kirkossa kuuntelemassa  rauhanneuvotteluja.

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

257 kvinnor förbättrade sin utkomst

För kvinnorna som bor i slummen i Kenyas huvudstad Nairobi utvecklar vi utkomstmöjligheter inom cirkulär ekonomi. Vi utbildar kvinnorna att sortera, hantera och återvinna och utnyttja avfall.

Kvinnorna har lyckats skapa en utkomst av storstadens enorma avfallsmängd till exempel genom att sälja plast till återvinning eller genom att få jobb i ett företag inom branschen.

I fjol grundade kvinnorna även en gemensam spar- och lånegrupp.

Resultat 2022:

  • 257 kvinnor fick arbete.
  • 50 kvinnor deltog i en ekonomiutbildning. 
  • 1 615 familjemedlemmar har ett tryggare liv.