Kenya

Ryhmä afrikkalaisia naisia istuu kuuntelemassa kirkossa kuuntelemassa  rauhanneuvotteluja.

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

170 kvinnor drog nytta av vårt arbete

I Kenyas huvudstad Nairobi inledde vi ett nytt projekt som fokuserar på cirkulär ekonomi. Projektet kom igång i slutet av 2021.

Målet är att erbjuda kvinnor som bor i slummen arbets- och affärsverksamhetsmöjligheter. Vi fokuserar på att samla, återvinna och återbruka sopor.

Vi har bland annat erbjudit kvinnorna en grundkurs i plastsortering. Som en följd av den steg kvinnornas inkomst per samlat kilogram plast på tre månader från 17 cent till 20 cent.