Nepal

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

 8 302 kvinnor förbättrade sin utkomst

Andelslagsverksamheten har effektivt förstärkt kvinnors utkomst och ställning i Nepal. De kvinnor som vi stödjer i Lalitpur har dagligen 30 procent mer pengar att röra sig med jämfört med år 2021. I området Sindhul har kvinnors utkomst stigit med 10 procent.

Kvinnorna har också fått mod och styrka att påverka i lokalförvaltningen gällande ärenden som är viktiga för dem själva. Resultaten visar att ett långsiktigt arbete genererar hållbara strukturer.

Resultat 2022: 

  • 8 165 medlemmar i 20 andelslag. 
  • 1,3 miljoner euros kapital i andelslagen.
  • 590 företag, varav 126 grundades i fjol.