Nepal

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

10 066 kvinnor drog nytta av vårt arbete

Utöver coronan blev häftiga monsunregn en utmaning för Nepal. Framförallt de starka andelslagen blev en buffert som såg till att det inte blev några avbrott i kvinnors utkomst.

I området Sindhuli har kvinnornas inkomstnivå stigit med närmare 10 procent och inte en enda familj är längre beroende av utomstående hjälp. I Lalitpur mer än fördubblades kvinnornas månatliga besparingar i andelslaget till nästan 7 euro trots coronan.

Resultaten vittnar om att långsiktigt arbete för att stärka inkomstnivån skapar hållbara strukturer.

Vi har verkat i Nepal sedan 2008.

Resultat 2021

  • 7 730 medlemmar i 20 andelslag.
  • 115 882 euros kapital i andelslagen.
  • 631 företag, varav 176 grundades ifjol.