Nepal

Kvinnobankens projektet strävar till att genom andelslagsverksamhet motarbeta fattigdom och ojämlikhet mellan könen.

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

10 386 kvinnor fick nytta av vårt arbete

NEPAL LIGGER mellan Indien och Kina. Hälften av landets yta är en del av bergskedjan Himalaya, vilket medför speciella utmaningar. Nepal har 29,7 miljoner invånare och 72 procent av arbetskraften finns i lantbruket.

Kvinnobanken har fungerat i Nepal sedan 2008. Verksamhetens mål är att få med kvinnorna i lokalsamhällenas beslutsfattande och garantera att de har rätt till utbildning och en hållbar utkomst. Med Kvinnobankens stöd har jordbruket blivit mera mångsidigt, småföretagandet har utvecklats och det har ordnats yrkesutbildning.

År 2019 hade Kvinnobanken två projekt i Nepal. Det treåriga projektet Socio-economic empowerment of disadvantaged women and girls i distriktet Lalitpur avslutades planenligt. Arbetet fortsätter i ett nytt, treårigt projekt.

Projektet verkade i tolv bergsbyar. Budgeten var 450 000 euro och nyttohavarna 4 600 stycken.

Med projektets hjälp utvecklades och stärktes kvinnoledda lokala institutioner som arbetade för kvinnornas sociala och ekonomiska rättigheter. Målet var också att främja kvinnornas möjligheter att förtjäna och spara pengar.

I projektet fick kvinnorna företagarutbildning och yrkesutbildning bland annat i hur man odlar kiwifrukter och producerar ekologisk kompost.

Tolv andelslag hörde till projektet. De gjorde upp egna affärsplaner och utvecklade olika spar- och kreditformer. Via andelslagen kunde nyttohavarna lyfta smålån. Varje andelslag hade även en underkommitté som arbetade mot könsrelaterat våld.

Det andra projektet i Nepal – Promoting Women Employment through Sustainable Access to Finance and Business Skills – drar nytta av erfarenheter från tidigare projekt.

Det treåriga projektet startade 2018 och förverkligas i kommunerna Dudhauli och Kamalamai i distriktet Sindhuli. Projektet budget är 532 000 euro och det når 2 500 kvinnor. De indirekta nyttohavarnas antal beräknas vara över 7 000.

Genom projektet får kvinnorna företagarutbildning samt yrkesutbildning bland annat i boskapsskötsel, växtodling och produktion av kompost.

En volontär från Kvinnobanken donerade i cirka en månad sin företagarexpertis till projekten i Nepal via programmet Skills Donation.