Myanmar

Nainen hymyilee pensaiden keskellä.

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

1 611 kvinnor drog nytta av vårt arbete

Myanmars landsbygd är mycket fattig och samhället är instabilt. Ifjol försvårade militärkuppen situationen ytterligare.

Vår verksamhet fortsatte ändå i delstaterna Rakhine och Kayin. På grund av omständigheterna utbildade vi med hjälp av distansförbindelser lokala volontärer som kunde hålla utbildningar i företagande, marknadsföring och yrkeskunskaper för kvinnor.

De kvinnliga spar- och lånegrupperna samt gruppföretagen vi stödde var fortfarande viktiga för att garantera utkomst för kvinnor. Kvinnorna tog också en allt aktivare roll i de lokala beslutsorganen, vilket vittnar om att deras ställning stärkts.

Resultat 2021

  • 1 173 medlemmar i 83 spar- och lånegrupper.
  • 588 kvinnor deltog i företagar- och yrkesutbildningar.
  • 116 nya företag grundades.