Myanmar

I Myanmar stöder Kvinnobanken kvinnornas utkomstmöjligheter genom spar- och lånegrupper och företagarutbildningar.

Myanmar är ett nytt projektland för Kvinnobanken. Målet med projekten är att stärka och uppmuntra kvinnorna att skaffa sig bättre utkomst genom utbildning, smålån och genom att bilda nätverk. Projekten förverkligas i sex byar i regionerna Pyapon och Dedaye, där Utlandshjälpens långvarige partner, Lutherska Världsförbundet, har verkat sedan år 2008. De som har direkt nytta av projekten är 360 kvinnor från lika många hushåll. De är organiserade i 18 grupper. I varje grupp finns 20 kvinnor.

Myanmar har nyligen öppnat sig för investeringar från utlandet. Demokratin utvecklas men det är inte säkert att den fattiga befolkningen på gräsrotsnivå får nytta av utvecklingen. Kvinnornas utbildningsnivå är låg. År 2010 hade endast 18% av kvinnorna över 25 år, någon utbildning efter grundskolan. Endast 4 % av landets parlamentariker är kvinnor. Kvinnobankens projekt är i många avseenden pilotprojekt. Projektplaneringen och de utredningar som behövs, görs under år 2014. Det sker i samråd med lokala aktörer och lokalbefolkningen.