Myanmar

Nainen hymyilee pensaiden keskellä.

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

1 807 kvinnor förbättrade sin utkomst
 
Myanmars landsbygd är mycket fattig och samhället är instabilt efter militärkuppen. Trots det fortsätter vår verksamhet i delstaterna Rakhine och Kayin.

De kvinnliga spar- och lånegrupperna samt gruppföretagen som vi stödjer är viktiga för att garantera utkomst för kvinnor och de har även förbättrat kvinnors ekonomi. 

Kvinnorna har även tagit en allt aktivare roll i de lokala beslutsorganen, vilket vittnar om att deras ställning har stärkts.

Resultat 2022: 

  • 1 578 medlemmar i 90 spar- och lånegrupper.
  • 645 kvinnor deltog i entreprenörskaps- eller yrkeskunskapsutbildningar. 
  • 265 företag, varav 149 grundades i fjol.