Uganda

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro


10 486 kvinnor förbättrade sin utkomst

Uganda är det land i Afrika som tagit emot flest flyktingar. Majoriteten av de över en miljon flyktingarna är kvinnor och barn.

Vi stödjer kvinnors företagande på flyktingbosättningsområden, i huvudstaden Kampalas slumområden och i närliggande Mityana där vi har ett samhälleligt hönseriföretag.

Spar- och lånegrupperna samt yrkeskunskapsutbildningarna har visat sig vara ett effektivt sätt att möjliggöra kvinnors utkomst. På ett knappt år lyckades grupperna fördubbla sina besparingar till över 710 000 euro!

Vi har verkat i Uganda ända sedan grundandet år 2007.

Resultat 2022:

  • 10 486 medlemmar i 397 spar- och lånegrupper. 
  • 711 210 euro besparingar. 
  • 5 632 företag som genererade 1 828 nya arbetsplatser. 
  • 7 866 kvinnor deltog i entreprenörskaps- eller yrkeskunskapsutbildningar.