Uganda

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro


10 516 kvinnor drog nytta av vårt arbete

Uganda är det land i Afrika som tagit emot mest flyktingar. Majoriteten av de över en miljon flyktingarna är kvinnor och barn.

Vi stödjer kvinnors företagande på flyktingbosättningsområden, i huvudstaden Kampalas slumområden och i Mityana där vi har ett samhälleligt hönseriföretag.

Spar- och låneverksamheten samt yrkesutbildningar möjliggjorde utkomst för tusentals kvinnor. Ifjol grundade vi 11 spar- och lånegrupper i anslutning till hönseriet. Kvinnornas månatliga sparbelopp var direkt rekordhöga, till och med 35 euro i månaden.

Vi har verkat i Uganda ända sedan grundandet år 2007.

Resultat 2021

  • 10 588 medlemmar i 398 spar- och lånegrupper. 
  • 343 511 euro kapital i grupperna.
  • 1 926 företag.