Kosovo

Målet för verksamheten är att öka kvinnornas medvetenhet om sina rättigheter, förbättra kvinnornas utkomstmöjligheter, öka dialogen mellan olika etniska grupper och stärka kvinnornas möjligheter att påverka samhället.

Kvinnoarbetsprogrammet (Mitrovica) Ungefär 450 kvinnor är med i programmet som genomförs i femton byar. Kvinnorna är mellan 15 och 65 år.

Programmet består av:

Arbete för att öka kvinnornas utkomstmöjligheter genom bl.a. biodling, hönsuppfödning, växthusodling, förädling av mjölkprodukter, frisörsarbete och handarbete.

Hälsofrämjande arbete där också HIV/aids-frågor tas upp.

Arbete för att öka kvinnornas rättigheter. Man tar upp frågor om  bl.a. våld i hemmet, påverkan i samhället och arvsrätt.

Arbete för att öka vuxna kvinnors läskunnighet särskilt bland ashkaler och romer som är mest utsatta.

Programmet genomförs av den lokala Mundesia-organisationen som tog över verksamheten då Lutherska Världförbundet stängde sitt kontor i Kosovo i slutet av 2009. Kosovo är ett av Europas fattigaste områden. 70 % av landets invånare saknar regelbunden inkomst. Hälften av invånarna är fattiga och 12 % är ytterst fattiga. Arbetslösheten har särskilt drabbat Mitrovica-området. Alla stora gruvor i området och produktionsanläggningar i anslutning till dem, stängdes under Kosovo-kriget och det finns inga planer på att öppna dem igen.

Lagstiftningen i Kosovo har utvecklats med EU:s stöd också när det gäller kvinnornas rättigheter men effekten i det dagliga livet är liten. Kvinnor möter ständigt diskriminering, våld och kränkningar av sina grundrättigheter. Speciellt på landsbygden är kvinnornas ställning svag och de har s.g.s. inga möjligheter att utbilda sig eller skaffa inkomster.

Mundesia verkar i Mitrovica-området i norra Kosovo, där de etniska motsättningarna är störst. Den nordligaste delen av området är svårtillgängligt bergslandskap. Mundesias arbete är lokalt förankrat. Alla anställda är från området och medlemmarna består av kvinnor ur olika sociala och etniska grupper.

Mundesia verkar över de etniska gränserna . De som deltar i verksamheten är albaner, serber, ashkaler och romer.

Deltagandet i kvinnogrupperna har för många av bergsbyarnas kvinnor varit den enda vägen ut ur isoleringen i hemmet och har öppnat nya möjligheter till personlig utveckling.

I fortsättningen försöker man satsa på att utveckla kvinnornas inkomstmöjligheter bl.a. genom att öppna möjligheter för marknadsföring och nätverksbygge.

Kvinnobanken stöder  projektet i Kosovo sedan år 2012.

(5/2012)