De palestinska områdena

Målsättningen med projekten är att trygga mattillförseln till fattiga palestinska familjer på landsbygden och att öka utkomstmöjligheterna genom att effektivera lantbruket.

Tryggad mattillförsel och utkomst (Västbanken)

Målsättningen med projekten är att trygga mattillförseln till fattiga palestinska familjer på landsbygden och att öka utkomstmöjligheter genom att effektivera lantbruket.

Verksamheten går ut på att grunda och sköta lantbruk och egna trädgårdar, att idka biodling och sälja honung samt utbildning och rådgivning inom dessa grenar. I fortsättningen läggs fokus på att öka marknadsföringsmöjligheterna för produkter och genom att lära ut företagarskap.

180 familjer (ca 1260 personer) berörs direkt av projekten. Familjerna består av ensamförsörjande, familjer med arbetslöshet, familjer som är i en sårbar situation eller som inte har andra inkomstmöjligheter. I 85 % av fallen är kvinnorna ansvariga för familjens inkomst. Indirekta hjälper projekten 13 0000 personer.

Samarbetsparner är International Orthodox Christian Charities, IOCC.

Kvinnobankens stöd till projekten i palestinierområdena startade år 2012.

(5/2012)

En stor del av de palestinska familjerna har förlorat både land och arbetsmöjligheter på Israels sida. Verksamhetsområdet för dessa projekt på Västbanken (Qalqiliya och Nablus) har drabbats speciellt hårt.

De som gynnas av projektet bor på områden där skyddsmuren som Israel byggt går igenom bybornas marker. 65 % av åkrarna har blivit på andra sidan om muren. Åkrar som ligger nära muren hotas fortfarande av beslagtagning. Dessutom är det ständigt oroligt i området mellan palestinska och israeliska soldater och mellan de olika kolonierna och de palestinska grupperingarna.

För närvarande är arbetslöshetsprocenten ca 54% i området. Ungefär 70 % av invånarna är fattiga eller mycket fattiga. Ett ökat antal människor är fortsättningsvis beroende av hjälp utifrån för att trygga sina grundbehov.