Peru

Mikrofinansieringsprojektet i Cajamarca, som fick stöd ur Kvinnobanken mellan 2008 - 2012 förbättrade utkomsterna och livskvaliteten för samfunden och i synnerhet kvinnorna i området genom ett hållbart bybankssystem. Projektet stödde också samfundsutvecklingen genom at betona vikten av utbildning och företagsamhet.

Bybanker i Peru

I Peru är fattigdomen koncentrerad till bergstrakterna i Anderna och djungelområdena i landet. På högslätterna i Anderna ligger också området Cajamarca i norra Peru. Mikrofinansieringsprojektet i Cajamarca, som får stöd ur Kvinnobankens fond förbättrar utkomsterna och livskvaliteten för samfunden och i synnerhet kvinnorna i området genom ett hållbart bybankssystem. Projektet stöder också samfundsutvecklingen genom at betona vikten av utbildning och företagsamhet.

Med stöd av Kvinnobanken startas 30 bybanker (bancos communales), som beviljar smålån åt mindrebemedlade kvinnor för att trygga och utveckla näringsverksamhet. Till bybankens verksamhetsprinciper hör också ett obligatoriskt sparande. Efter fem år blir bybankerna självständiga och kan fortsätta verksamheten utgående från det kapital de själva samlat in.

Lånets maximistorlek ökas stegvis från 45-120 euro i begynnelseskedet till 1.000 euro, som uppnås efter fem år av sparande. Bybankerna bildas av kvinnogrupper med cirka 14 personer, som indelas i celler på 4-5 personer. Medlemmarna i grupperna stöder varandra då det gäller att driva företagen och sköta lånen. Om någon av kvinnorna inte kan betala avkortningarna förbinder sig cellen att betala dem för hennes räkning.

I slutet av år 2009 fungerar 17 bybanker, som har cirka 200 medlemmar. Man fortsätter grunda banker ännu år 2010. Därefter koncentrerar man sig på att stabilisera bankernas verksamhet och trygga deras fortsättning.

De kvinnor som deltar i bybanksverksamheten är hantverkare, odlare, boskapsuppfödare eller småhandlare. De är för medellösa för att få lån av traditionella finansieringsinstitutioner och sitter därför fast i en spiral av fattigdom och utslagning. De smålån som bybankerna erbjuder gagnar inte bara kvinnor utan hela familjer genom att kvinnorna kan förbättra sina familjers utkomster med egen näringsutövning. En mikrokreditverksamhet på hållbar grund förbättrar kvinnornas utkomst. Enligt principerna för bybankerna upprätthåller spar- och låneverksamheten själv ett tillräckligt kapital och bankerna kommer inte att behöva tilläggsfinansiering utöver startkapitalet.

Kvinnorna deltar aktivt i bybankernas verksamhet och planeringen av utvecklingen i området. De får handledning i hur man förvaltar en bank och utbildning i bokföring, marknadsföring och andra frågor som berör företagsverksamhet. I ett mansdominerat samhälle är det också viktigt att sprida information om god förvaltningspraxis och jämställdhetsfrågor.

Projektet genomförs av den pålitliga peruanska organisationen Diaconía, som redan i nästan fyrtio år har arbetat med bygemenskaperna i Anderna. Diaconía förvaltar lånekapitalet inom ramarna för sitt eget mikrofinansieringssystem och uppbär en månadsränta på 3 procent, som används till att följa upp och utveckla bybankerna.

(5/2012)