Sierra Leone

Kvinnobanken stöder två yrkesutbildningscenter för kvinnor och flickor i Sierra Leone.

Utbildningscenter för kvinnor och flickor i Sierra Leone

Kvinnobanken stöder två yrkesutbildningscenter för kvinnor och flickor i städerna Maken och Kapala i Sierra Leone. Årligen får 120 unga kvinnor ett yrke och möjligheten att försörja sig som sömmerska, kock eller lantbruksföretagare.

Studerandena har växt upp i en omgivning sargat av inbördeskrig och många av dem är ensamförsörjare som aldrig gått i skola. Maken är en livlig stad som erbjuder flera sätt att försörja sig varav en del kan vara väldigt skadliga. Utbildningen tryggar kvinnornas möjlighet att få ett säkert jobb i det egna yrket. Förutom yrkesstudier ingår också grundstudier i företagsamhet i utbildningsprogrammet. Också undervisning i läs- och skrivfärdigheter och psykosocialt stöd erbjuds ifall det behövs.

I samband med utbildningscentren finns daghem för studerandenas barn. Centrumen har också egna butiker och lunchrestauranger. I dem kan studeranden göra sin arbetspraktik och de inbringar också inkomster som används för att täcka utbildningskostnaderna. Centren har även goda kontakter till det lokala näringslivet.

Förra året utexaminerades 120 unga kvinnor. Med sig fick de ett startpaket som hjälper dem att grunda ett eget företag. Allt som allt har 231 kvinnor utexaminerats med baskunskap och färdigheter för att antingen starta eget eller jobba som anställd på något lokalt företag. Av de utexaminerade hittade 60 procent ett jobb inom tre månader och 40% startade eget. De som gått utbildningen tjänar i snitt 40 dollar i månaden, vilket är 100 procent mer än minimilönen i Sierra Leone, som är 20 dollar. En del av kvinnorna har en månadsinkomst på hela 160 dollar.

Förutom att kvinnornas inkomst har stigit är de nu också mera uppskattade medlemmar i familjen och samhället. Förutom studerandena har projektet gagnat kring 1100 människor, i och med att familjernas inkomster har ökat. Därutöver har de 45 små byar och städer där de utexaminerade är bosatta fått ett bättre serviceutbud, bland annat snabbare och renare matlagningsredskap, klädtillverkare, restauranger och inackordering, bättre odlingsmetoder och produkter av hög kvalité, såsom färska och billiga grönsaker, ris, cassava och bönor. De utexaminerades högre sociala status ger familjerna hopp och kvinnorna fungerar som rollfigurer för samhällets ungdomar.

(5/2012)