Kvinnobanken hjälpte Radha

radha

Radha Chaudhary i Nepal arbetade under hela barndomen, och har därför inte kunnat förverkliga sin dröm om en högskoleexamen. Som tur gav Radha inte upp och lyckades förverkliga en annan dröm, att leva ett självständigt liv. Under utbildningen som understöddes av Kvinnobanken lärde hon sig om växtodling, bekämpning av skadeinsekter samt om grönsaksförsäljning.

Hon hade svårt att hålla tillbaka tårarna då hon förtjänade de första pengarna från sina odlade grönsaker. Skörden var inte heller särskilt liten. Radha odlade totalt 400 kg blomkål och t.o.m. 600 kg kål.

Motsvarande inlägg

Jag vill gå framåt i livet – Sunita Thapas berättelse

Jeepen släpper av oss mitt i byn Ghushel. Vi börjar gå mot ett hus på en höjd i fjärran. Vi är mitt på den vackraste nepalesiska landsbygden. Den smala stigen...

Läs mera

Gita växte till en framgångsrik företagare

Före år 2009 hade största delen av kvinnorna i Bhardeu aldrig besökt landets huvudstad Khatmandu. Byn var deras värld. Vardagen förändrades då Kvinnobanken startade småskalig långivning i byn för nio...

Läs mera