Ett steg framåt

Kvinnobanken har under sina sju verksamhetsår åstadkommit mycket och förbättrat inkomstmöjligheterna för många kvinnor. Nu är det dags att ta ett nytt steg.

I början av förra året sammankallade vi Kvinnobankens utvecklingsgrupp, med syfte att ta fram nya metoder för att utveckla verksamheten. Till gruppen hör medlemmar från Kvinnobankens styrnings- och ledningsgrupp samt nyckelpersoner från Kyrkans Utlandshjälp.

“Våra projekt har hittills varit sk. gräsrotsprojekt genom vilka man kunnat stöda enskilda kvinnors inkomstmöjligheter. Nu då verksamheten stadgats och vi åstadkommit mycket, är det dags att ta ett steg framåt”, berättar Satu Mehtälä, en av Kvinnobankens grundare och medlem i utvecklingsgruppen.

Som följd av brainstorming föddes tanken om några pilotprojekt av vilka ett som redan kört igång är grundandet av hönsgårdar som drivs av kvinnor i Liberia.Naisten Pankki Sierra Leone

Strävan är att man istället för att se på enskilda verksamheter, betraktar hela värde- och produktionsprocessen och att man därigenom kan utveckla mångsidigare förutsättningar för affärsverksamhet. Den vägen effektiveras verksamheten”, förklarar Mehtälä.

Man kan till exempel utveckla hönseriprojektet till att omfatta, förutom uppfödning och försäljning, också marknadsföring, catering och matservering.

Enligt Mehtälä strävar Kvinnobanken till att lösgöra sig från projekten.

“Kvinnorna börjar redan klara sig själva och vår roll som hjälpare kommer att förändras till någon som följer med vid sidan om.

“Nätverken förvaltar enormt mycket kunskap, vi har mycket att lära oss av afrikanska kvinnor då det gäller t.ex gemenskaper. Växelverkan, hållbar utveckling och ansvar kommer att vara allt viktigare i vår verksamhet, summerar Mehtälä.

Text: Tiina Toivakka

Publicerad i Kvinnobankens Delårsrapport 1/2014