Askel eteenpäin

Naisten Pankki on seitsemän toimintavuotensa aikana saanut aikaan paljon ja kohentanut lukuisien naisten toimeentulomahdollisuuksia. Nyt on aika ottaa seuraava askel.

Naisten Pankki Sierra LeoneViime vuoden alussa koottiin Naisten Pankin kehitysryhmä, jonka tavoitteena on pohtia keinoja toiminnan kehittämiseksi. Ryhmään kuuluu jäseniä Naisten Pankin ohjaus- ja johtoryhmästä sekä Kirkon Ulkomaanavun avainhenkilöitä.

”Tähänastiset hankkeemme ovat olleet pääasiassa ns. ruohonjuurihankkeita, joilla on edistetty yksittäisten naisten toimeentuloa. Nyt kun toiminta on vakiintunut ja tällä saralla on saatu paljon aikaan, on tullut aika astua eteenpäin”, kertoo Satu Mehtälä, yksi Naisten Pankin perustajajäsenistä ja kehitysryhmän jäsen.

Ideariihen tuloksena syntyi ajatus muutamasta pilottihankkeesta, joista yksi on Liberiassa jo toteutuneet naisten kanalayritykset.

”Tavoitteena on yksittäisen liiketoiminnan sijaan tarkastella koko arvo- ja tuotantoketjua ja kehittää siten naisille entistä monipuolisempia liiketoimintamahdollisuuksia. Sitä kautta toimintaan saadaan lisää vaikuttavuutta”, Mehtälä selvittää.

Kanalaprojektissa toimintaa voidaan kanankasvatuksen ja myymisen lisäksi kehittää myöhemmin esimerkiksi markkinoinnin, cateringin ja vaikka ruokalatoiminnan suuntaan.

Mehtälän mukaan Naisten Pankin tavoitteena on irtaantua autettavista kohteista.

”Naiset alkavat vähitellen jo pärjätä itsekseen, ja meidän roolimme muuttuu auttajasta enemmänkin rinnalla kulkijaksi.”

”Verkostoissa on valtavasti osaamista, ja esimerkiksi yhteisöllisyydessä meillä on paljon opittavaa afrikkalaisilta naisilta. Keskinäisellä vuorovaikutuksella, kestävällä kehityksellä ja vastuullisuudella on jatkossa entistä suurempi merkitys toiminnassamme”, Mehtälä summaa.

Teksti: Tiina Toivakka
Julkaistu Naisten Pankin osavuosikatsauksessa kesällä 2014