Kvinnobankens vår 2014 i siffror

Kuukausilahjoittaja on tärkeä
  • Kvinnobanken har samlat in dryga 6.8 miljoner euro under sin verksamhetstid. Strålande! Sjumiljonersstrecket hägrar!

 

  • Enligt maj månads fondrapport uppgår de sammanlagda donationerna januari-maj 2014 till sammanlagt 415 030 euro. Året innan var motsvarande summa 423 119 euro, vi ligger alltså ännu 8000 euro efter senaste år.

 

  • Glädjande nog har företagsdonationerna ökat jämfört med året innan (29 845 euro mot 19 552 euro), försäljningen av En Annorlunda Gåva har också ökat något. Inom privata dona­tioner är läget ungefär detsamma som för ett år sedan(281 918 euro mot 278 262 euro). Det största minustecknet är vid de lokala gruppernas donationer, nu 50 837 mot 76 289 euro för ett år sedan.

 

  • Kostnaderna har hållits nere. Till slutet av maj har använts 62 539 euro, nästan 30 000 euro mindre än vid motsvarande tid förra året. Skillnaden förklaras med kostnader för jubileet samt med Businessängel-kampanjen vars kostnader hänför sig till förra året.

 

  • För projekt har vi budgeterat 1,6 miljoner euro i år. Vi har hittills använt 637 922 euro.

 

  • Vår reserv är 1,24 miljoner euro. På denna nivå klarar vi oss genom innevarande år och har kvar medel för 2015.

 

  • Kvinnobankens projekt har direkt hjälpt över 16 000 kvin­nor samt förbättrat livskvaliteten för cirka 60 000 männis­kor. Drömmar har förverkligats.
Publicerad i Kvinnobankens Delårsrapport 1/2014

Motsvarande inlägg

Gå ett Yrke till en Kvinna

Välkommen med! Kampanjen startar i juni och fortsätter till slutet av september. Kampanjens gemensamma evenemangdag är Söndagen den 10.9.2023. Insamlingsintäkterna används till att understöda kvinnornas utkomst i Kvinnobankens projektländer –...

Läs mera

Jag öppnar en egen restaurang!

I Sierra Leone var det igen i januari dags att fira skolavslutningen i yrkesskolan som Kvinnobanken stöder. När det var tid för en av de utexaminerade studenter­nas, Elizabeth Yeabu Masarays,...

Läs mera