Jag öppnar en egen restaurang!

I Sierra Leone var det igen i januari dags att fira skolavslutningen i yrkesskolan som Kvinnobanken stöder. När det var tid för en av de utexaminerade studenter­nas, Elizabeth Yeabu Masarays, tacktal, darrade hennes stämma och hon stakade litet i det färdigskrivna talet. Inte att undra på, publiken bestod av högt upp­satta politiker – såsom vice jordbruksmi­nister Marie Jalloh – som kommit för att hedra tillställningen. Elizabeth riktade sitt tack till bl.a. Kyrkans Utlandshjälp, Kvinnobanken, ministeriet samt FAWE i sitt långa tal.

Då vi lyssnade till de många fina talen som dignitärerna höll, kändes det förvirrande att de så sällan riktade sina ord till själva festföremålen – de unga kvinnorna som avlagt sin examen! Tack och lov kunde minister Elisabeth Rehn rätta till den saken i sitt tal. Det var hon som delade ut diplomen tillsammans med Leena Lindqvist som representerar Utlandshjälpen i regionen. En entusias­tisk grupp besökare från Kvinnobanken deltog också i tillställningen.

Fastän talet var ett spännande ögon­blick i Elizabeth Yeabu Masarays liv , är hon en mycket stark kvinna. Det råder ingen tvekan om att denna kvinna om någon, skall ha framgång. Elizabeth stu­derade både matlagning och brödbakning under ett år.

“Jag gillar båda lika mycket. I startpa­ketet ingår mjöl, ris, kastruller och skålar som jag skall använda när jag startar min restaurang. Jag har redan hittat platsen i centrum av min lilla hemstad”, berättar hon stolt.

Förutom restaurangen fylls Elizabeths liv av en 12-årig son. “Jag vill ha flere barn, om jag ännu finner en man”,

skrat­tar hon.

Text: Veera Hämäläinen

Publicerad i Kvinnobankens Årsöversikt 2013

Motsvarande inlägg

Gå ett Yrke till en Kvinna 2020

Promenera och donera ett Yrke i praktiken Välj en passlig tidpunkt för MinPromenad  Gå ut på min promenad ensam eller med en vän. Kom ihåg säkerhetsavstånden! Du kan välja en...

Läs mera

Framtiden är kvinnornas

  Elisabeth Rehn deltog i resan. Hon har följt med utvecklingen i Liberia i över 12 års tid. Hon har sett landet resa sig efter kriget och bli ett land...

Läs mera

Kvinnobankens vår 2014 i siffror

Kvinnobanken har samlat in dryga 6.8 miljoner euro under sin verksamhetstid. Strålande! Sjumiljonersstrecket hägrar!   Enligt maj månads fondrapport uppgår de sammanlagda donationerna januari-maj 2014 till sammanlagt 415 030 euro....

Läs mera