Framtiden är kvinnornas

Kvinnobankens grundare reste i januari till Sierra Leone och Liberia där tanken att grunda Kvinnobanken föddes för sju år sedan.

 

Elisabeth Rehn deltog i resan. Hon har följt med utvecklingen i Liberia i över 12 års tid. Hon har sett landet resa sig efter kriget och bli ett land som idag klarar sig någorlunda. Rehn är också bekant med Libe­rias president Ellen Johnson Sirleaf. Henne fick också Kvinnobankens resenärer träffa under resan. Under den nuvarande presidentens tid, har man gått framåt inom flera områden men mycket återstår att göra. Kriget läm­nade en hel generation utan utbildning, vilket har lett till en märkbar ökning av arbetslösheten bland de unga.

“Också små saker är viktiga för landets framtid. Det finns hopp och kvinnornas roll i att bygga upp landet är viktig. De åstadkom freden i landet och de har även tagit ansvar för framtiden”, kommenterade Rehn.

Med på resan var också Heidi Hautala. Hon kon­staterade att Kvinnobankens verksamhet är innovativ. “Både Liberia och Sierra Leone återhämtar sig efter krig och behöver stöd för att bygga upp sin framtid.”190__kanala,_Liberia,_Naisten_Pankki,_SLPP_poultry_project,_Vonzua3110 (1)

För den ekonomiska utvecklingen spelar kvinnorna en betyande roll men problemet är kvinnornas juri­diska ställning. Kvinnorna har fortfarande inte samma rättigheter som männen och de får inte äga jord. Heidi Hautala konstaterade att principerna för hållbar utveck­ling är en viktig del av utvecklingssamarbetet.

“Projekt som sker på initiativ av Kvinnobanken, står för nytänkande, gemenskap och kontinuitet. Det kunde man gärna kopiera till andra projekt .”

Päivi Sihvola, som var med på resan, berättade om hönsgårdsprojektet som påbörjats i Liberia. Idag importeras 90% av alla hönsägg. Äggens kvalitet är ofta mycket dålig. Med Kvinnobankens hjälp har man startat hönsgårdsprojekt som skall ge inkomster till kvinnor i Liberia. Den lokala samarbetsparten eller mo­derorganisationen, utser de kvinnor som behöver mest stöd. Man utbildar dem, ger dem 30 hönor och hjälper dem att bygga en liten hönsgård.

“Med avkastningen från hönsgården kan kvinnorna nu servera sin familj två varma mål om dagen istället för ett. Och familjerna är stora. Det att kvinnan deltar i arbetslivet gynnar inte enbart hennes familj. Hela byge­menskapen har nytta av det”, påpekar Sihvola.

Reetta Meriläinen berättade om Mother’s club- nät­verket som verkar i Liberia.

Lokala klubbar utbildar kvinnor och idkar näringar vars avkastning används till att utbilda flickor och kvinnor.

“I det verksamhetscenter vi besökte, utbildades flick­or i sömnad. Hela byns skoluniformer syddes där. Man hade också organiserad dagvård så att barnen kunde följa med. Med vinsten från verksamheten har man kunnat finansiera flickornas skolgång i byn”, berättade Meriläinen.

Kyrkans Utlandshjälp har en viktig roll i Kvinno­bankens verksamhet. Genom Utlandshjälpen har man fått ett fungerande maskineri vilket bidrar till effektiv verksamhet och god kostnadseffektivitet.

Text: Tiina Toivakka

Publicerad i Kvinnobankens Årsöversikt 2013

Motsvarande inlägg

Kvinnobanken stöder arbetet mot Ebola i Liberia

Kvinnobanken deltar i hälsoupplysningen om Ebola i de länder som lider mesta av viruset, dvs. Liberia och Sierra Leone. I dessa länder pågår flera projekt i Kvinnobankens regi. Kvinnobankens grundidé,...

Läs mera

I Kosovo drar friska fläktar fram

Via Kyrkans Utlandshjälp har ett belopp på totalt 270 000 euro beviljats för projektet i Kosovo under åren 2012–2014. Med medlen har Interethnic fått stöd via den lokal partnerskapsorganisationen Mundësía....

Läs mera

Liberia

Vi stärker av kvinnorna resurser I Liberia verkar ett så kallat Mothers’ Club-nätverk med fem klubbar. Varje klubb har 25 medlemmar som utsetts av lokala kvinnoföreningar.  Klubbarna har flera aktiviteter vars syfte är att förbättra...

Läs mera

Jag öppnar en egen restaurang!

I Sierra Leone var det igen i januari dags att fira skolavslutningen i yrkesskolan som Kvinnobanken stöder. När det var tid för en av de utexaminerade studenter­nas, Elizabeth Yeabu Masarays,...

Läs mera