Kvinnobanken stöder arbetet mot Ebola i Liberia

Kvinnobanken deltar i hälsoupplysningen om Ebola i de länder som lider mesta av viruset, dvs. Liberia och Sierra Leone. I dessa länder pågår flera projekt i Kvinnobankens regi. Kvinnobankens grundidé, dvs stödandet av företagande och försörjningsmöjligheter för kvinnor i utvecklingsländerna, står fast, men då det gäller nödsituationer så omfattande som Ebola kan resurser undantagsvis även riktas på annat arbete. Kvinnobankens ledningsgrupp godkände i oktober Kyrkans Utlandshjälps  ändringsförslag.

Leena Lindqvist, regionrepresentant för Västafrika, berättar att man i oktober inledde Kvinnobankens finansierade Mother’s Clubs informationsverksamhet som har i syfte att bekämpa spridningen av Ebola i regionens samhällen. Enligt den lokala företrädaren för hälsovårdsministeriet är Kvinnobankens Mother’s Clubs de första som börjat informera om Ebola i Buchanan som är Liberias tredje största stad.

“På riskområdena har Ebola påverkat människornas liv på många sätt. Det har blivit svårare att röra sig i landet och i många familjer har familjemedlemmarna inte träffat varandra på flera månader. Få torg håller öppet och detta har gjort det svårt för många att tjäna pengar. Alla känner rädsla. Vi hoppas att informationsverksamheten avhjälper situationen” konstaterar Lindqvist.

Text: Tiina Toivakka

Publicerad i Kvinnobankens Delårsrapport 2/2014

 

Motsvarande inlägg

I Kosovo drar friska fläktar fram

Via Kyrkans Utlandshjälp har ett belopp på totalt 270 000 euro beviljats för projektet i Kosovo under åren 2012–2014. Med medlen har Interethnic fått stöd via den lokal partnerskapsorganisationen Mundësía....

Läs mera

Framtiden är kvinnornas

  Elisabeth Rehn deltog i resan. Hon har följt med utvecklingen i Liberia i över 12 års tid. Hon har sett landet resa sig efter kriget och bli ett land...

Läs mera

Liberia

Vi stärker av kvinnorna resurser I Liberia verkar ett så kallat Mothers’ Club-nätverk med fem klubbar. Varje klubb har 25 medlemmar som utsetts av lokala kvinnoföreningar.  Klubbarna har flera aktiviteter vars syfte är att förbättra...

Läs mera