I Kosovo drar friska fläktar fram

Kvinnobankens projekt i Kosovo har i syfte att stöda kvinnornas rättigheter, utveckla kvinnornas inkomstbringande verksamhet och företagsverksamhet samt främja växelverkan mellan olika etniska grupper. Projektet strävar därutöver efter att utveckla lokala kvinnogruppers verksamhet och stärka kvinnornas möjligheter att påverka samhället.

Via Kyrkans Utlandshjälp har ett belopp på totalt 270 000 euro beviljats för projektet i Kosovo under åren 2012–2014. Med medlen har Interethnic fått stöd via den lokal partnerskapsorganisationen Mundësía. Projektet Community Empowerment Programme (ICEP) på området Mitrovica.

Kvinnobankens projekt i Kosovo har i första hand hjälpt kvinnorna i bergsbyarna och i andra hand unga kvinnor. Kvinnorna har getts möjlighet att delta i yrkesut­bildning och föreläsningar om bland annat kvinnors rättigheter, jämlikhet mellan könen, hälsa och trauma­hantering. Projektet har även stärkt samarbetet mellan olika etniska grupper. Med hjälp av ICEP-projektet har sammanlagt 50 grupper för kvinnor och ungdomar grundats och av dessa har 30 stycken grundats under tiden för Kvinno­bankens Kosovo-projekt. Före projektet inleddes 2012 hade 20 stycken grupper grundats.

Förra juni gjorde sju personer från Kvinnobanken en resa till Kosovo. Gruppen besökte både albanområdet i Kosovo och serbområdet i norra Mitrovicia där de bekantade sig med verksamheten i flera kvinnogrupper. I byn Cabra i albanområdet har kvinnorna grundat en baklavagrupp. Fyra kvinnor bakar den traditionella bakelsen baklava och säljer sina produkter till de stora butikerna i Mitrovica och Kosovo. Gruppen arbetar i en container i byn där de använder stekugnar som de fått i donation.

På området utgör albankvinnorna en minoritet. I byn har det inte förekommit problem mellan de olika befolkningsgrupperna, men man har vant sig vid vissa formaliteter. ”Internationella organisationer förstår oss bättre än myndigheterna i Kosovo” konstaterar gruppens ledare Sela Imeri. Tack vare yrkesutbildningen odlar byns kvinnor bland annat jordgubbar, frukter och grönsaker och även bin samt tillverkar smycken av återvinnings­material.

Text: Tiina Toivakka

Berättelsen grundar sig på Saija Tolvanens reseskildring från Kosovo.

Publicerad i Kvinnobankens Delårsrapport 2/2014

Motsvarande inlägg

Kvinnobanken stöder arbetet mot Ebola i Liberia

Kvinnobanken deltar i hälsoupplysningen om Ebola i de länder som lider mesta av viruset, dvs. Liberia och Sierra Leone. I dessa länder pågår flera projekt i Kvinnobankens regi. Kvinnobankens grundidé,...

Läs mera

Framtiden är kvinnornas

  Elisabeth Rehn deltog i resan. Hon har följt med utvecklingen i Liberia i över 12 års tid. Hon har sett landet resa sig efter kriget och bli ett land...

Läs mera

Liberia

Vi stärker av kvinnorna resurser I Liberia verkar ett så kallat Mothers’ Club-nätverk med fem klubbar. Varje klubb har 25 medlemmar som utsetts av lokala kvinnoföreningar.  Klubbarna har flera aktiviteter vars syfte är att förbättra...

Läs mera