Liberia

I Liberia syfte är att förbättra kvinnornas utkomstmöjligheter och sociala ställning samt att hjälpa föräldralösa barn och utsatta flickor att få utbildning.

Vi stärker av kvinnorna resurser

I Liberia verkar ett så kallat Mothers’ Club-nätverk med fem klubbar. Varje klubb har 25 medlemmar som utsetts av lokala kvinnoföreningar.  Klubbarna har flera aktiviteter vars syfte är att förbättra kvinnornas utkomst och sociala ställning samt att hjälpa föräldralösa barn och utsatta flickor att få utbildning.

Klubbarna sysslar med kooperativ företagsverksamhet och vinsten (ca 100 dollar i månaden) används till att stöda flickors och kvinnors utbildning. Varje förening besluter självständigt om hur pengarna skall användas  och kartlägger vilka behov som finns.  Man skaffar t.ex. läromedel, betalar fattiga flickors skolavgifter  eller  utvecklar skolbespisningen.

Målet är att inom varje förening starta smålåneverksamhet för att utveckla kvinnornas lokala företagsverksamhet. Dessutom bedriver föreningarna lokala kampanjer för att stöda kvinnornas jämlikhet i allmänhet och utbildning i synnerhet. Man behandlar frågor som är viktiga för kvinnorna och familjerna. Man erbjuder hjälp och kamratstöd åt flickor som har svårigheter i skolan och erbjuder stöd familjerna. Man strävar att förebygga barnäktenskap, tonårsgraviditeter och våld . Inom projektet erbjuder man till vuxna kvinnor undervisning i läskunnighet och utbildning om medborgerliga och mänskliga rättigheter.

År 2011 upnådde man fina resultat; 140 icke läskunniga kvinnor  och 10 män fick undervisning i att läsa, skriva och räkna. Klubbarna producerade 6 ton ris och 21 ton cassava; kvinnorna sålde ris, bröd, hantverk och konstverk.. Avkastningen på de placerade pengarna de fått som smålån, ca 160 dollar,  var 11-16 procent per månad.

Inom projektet har man dessutom grundat fyra små idéverkstäder som erbjuder utbildning och rådgivning till flickor och kvinnor. Man har också undervisat i nya matlagningsmetoder såsom att använda kvarnar för att mala ris och kassava. Det minskar kvinnornas arbetsbörda och sparar tid, minst två timmar varje dag.

De kvinnorna som är medlemar i klubbarna påverkar andra kvinnor genom sitt exempel, de sänder sina döttrar till skolan istället för att gifta bort dem. Allt som allt har projektet gagnat över 2500 personer utöver klubbmedlemmarna, de har genom småföretagen fått tillgång till basförnödenheter såsom ris, bröd och mjöl. Dessutom har de fått tillgång till redskap för att mala och tvätta spannmål.

President Tarja Halonen besökte föreningen i Bensonville i mars 2009. Då donerade hon ett plåttak till föreningens klubbhus som renoverades med Kvinnobankens stöd under år 2009.

Projektet förverkligas av Forum for African Women Educationalists (FAWE) Liberia, som inledde sin verksamhet år 1998. Den är medlem i FAWE-nätverket som verkar i 35 länder söder om Sahara i Afrika. Takorganisationens huvudkvarter finns i Nairobi, Kenya, där organisationen grundades år 1992.

Stärkande av kvinnors medvetenhet om sina rättigheter – kvinnor som självständiga ekonomiska aktörer

Målet med projektet som stöddes av Kvinnobanken, var att främja kvinnornas lagliga rätt att ärva och att bryta kvinnodiskriminerande äktenskapspraxis eftersom den hindrar kvinnornas självständighet och beslutanderätt.

Under hösten 2008 fick 80 kvinnor grundläggande färdigheter att informera och utbilda medlemmar och opinionsledare på landsbygden i fyra landskap om vad lagen säger om kvinnors rätt. I arbetet har man använt skriftligt material, radioprogram och teater- och sångframträdanden. Takorganisationen för kvinnliga jurister i Liberia, Association of Female Lawyers in Liberia har ansvarat för projeket på lokal nivå. I fortsättningen kommer verksamheten att anslutas till FAWE-organisationens projekt.

President Tarja Halonen bekantade sig med verksamheten och träffade representanter för AFELL i Liberia i mars 2009.

(5/2012)

Motsvarande inlägg

Kvinnobanken stöder arbetet mot Ebola i Liberia

Kvinnobanken deltar i hälsoupplysningen om Ebola i de länder som lider mesta av viruset, dvs. Liberia och Sierra Leone. I dessa länder pågår flera projekt i Kvinnobankens regi. Kvinnobankens grundidé,...

Läs mera

I Kosovo drar friska fläktar fram

Via Kyrkans Utlandshjälp har ett belopp på totalt 270 000 euro beviljats för projektet i Kosovo under åren 2012–2014. Med medlen har Interethnic fått stöd via den lokal partnerskapsorganisationen Mundësía....

Läs mera

Framtiden är kvinnornas

  Elisabeth Rehn deltog i resan. Hon har följt med utvecklingen i Liberia i över 12 års tid. Hon har sett landet resa sig efter kriget och bli ett land...

Läs mera