Centralafrikanska republiken

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

450 kvinnor fick nytta av vårt arbete

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN, med cirka 4,6 miljoner invånare, är en av världens bräckligaste stater. Av befolkningen lever 75 procent i extrem fattigdom. Största delen av kvinnorna saknar utbildning och endast en fjärdedel kan läsa. Det här stänger dem ute från arbetslivet och beslutsfattandet.

År 2018 sjösatte Kvinnobanken projektet Strengthening Women’s Livelihoods in Central African Republic i landet. Målet är att förena utkomstmöjligheter, utbildning och fredsarbete. Projektet är treårigt med en budget på 400 000 euro. Nyttohavarnas antal är 500.

Projektet vill stärka kvinnornas egenmakt i regionen Bozoum. Kvinnorna har fått undervisning i att läsa och räkna, i företagande och jordbruk. De får stöd att utveckla hållbara småföretag samt ekonomiskt hållbart lantbruk. Dessutom får kvinnorna utbildning i fredsmedling för att främja deras roll som beslutsfattare i hushåll, grupper, andelslag och lokalsamhällen.