Jordanien

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

386 kvinnor fick nytta av vårt arbete

JORDANIEN, MED CIRKA 10 miljoner invånare, ligger i Mellanöstern med Israel, Saudiarabien och Irak som grannar. Till följd av det långvariga inbördeskriget i Syrien har Jordanien cirka 700 000 registrerade flyktingar.

Landets ekonomi har länge haft svårigheter. Framförallt de unga lider av arbetslöshet. Unga kvinnor har speciellt svårt att hitta jobb, främst på grund av konventioner kopplade till kulturen. Endast 14 procent av kvinnorna är ute i arbetslivet.

Kvinnobankens arbete i Jordanien startade i april 2019. Projektet Social and Economic Empowerment of Women hjälper såväl jordanska kvinnor som syriska flyktingkvinnor att komma i gång med företagande. Projektet är treårigt med en budget på 367 000 euro.

I projektet får 180 kvinnor företagarutbildning. Dessutom får kvinnliga företagare startpeng och kvinnornas låne- och spargrupper ges utbildning. Under det första verksamhetsåret ordnades utbildning i området Zarqa och i östra Amman.