Kambodja

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

7 692 kvinnor drog nytta av vårt arbete

Kambodja är ett av länderna som lider mest av klimatförändringen. Befolkningen på landsbygden är fattig och utkomsten beroende av jordbruket. En översvämning eller en torr period kan förstöra allt.

Vi stödjer kvinnors fortsatta utkomst framförallt via spar- och lånegrupperna samt via andelslag. Vi utbildar kvinnor att ta i bruk klimatmässigt hållbara odlingstekniker och -sorter. Utöver detta erbjuder vi yrkesutbildning till unga.

Vi har verkat i Kambodja ända sedan grundandet år 2007.

Resultat 2021

  • 5 545 medlemmar i 17 jordbruksandelslag.
  • 45 unga kvinnor började i yrkesskolan.
  • 292 kvinnor fick utbildning i klimatmässigt hållbara odlingstekniker.