Kambodja

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

8 127 kvinnor förbättrade sin utkomst

Kambodja är ett av de länder i världen som lider mest av klimatförändringen. Befolkningen på landsbygden är fattig och utkomsten är beroende av jordbruket. En översvämning eller torrperiod kan svepa med sig allt.

Vi stödjer kvinnors utkomst framförallt via spar- och lånegrupper samt via andelslag. Vi utbildar kvinnor att ta i bruk klimatmässigt hållbara odlingstekniker och -sorter. Utöver detta erbjuder vi yrkesutbildning till unga.

Resultat 2022

  • 5 114 medlemmar i 17 andelslag. 
  • 71 unga kvinnor började i yrkesskola. 
  • 255 företag som gav utkomst till 929 kvinnor.