Kambodja

Projektets centrala verksamhetsform är byabankerna.

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

6 398 kvinnor fick nytta av vårt arbete

KAMBODJA ÄR ett av Asiens fattigaste länder. Cirka 80 procent av befolkningen livnär sig på jordbruk. Landets utveckling bromsas av de stora inkomstskillnaderna mellan städerna och landsbygden, ett svagt utbildningssystem samt korruption. Kambodja är även synnerligen utsatt för de negativa effekterna av klimatförändringen: översvämningar, stormar och kraftiga regn.

Sedan Kvinnobanken grundades 2007 har Kambodja varit ett av målländerna. Målsättningen har varit att stärka kvinnornas och flickornas ställning i riktning mot social och ekonomisk jämställdhet. Arbetet beaktar även hållbar utveckling.

År 2019 hade Kvinnobanken två projekt i Kambodja. Åren 2017–2019 förverkligades det treåriga projektet Promoting Women’s Entrepreneurship med en budget på 300 000 euro. Genom projektet lyckades 670 kvinnor i 45 byar skapa sig en hållbar utkomst. Projektet var en fortsättning på det tidigare genomförda Women in Action.

Projektet gav stipendier till hundra flickor som kunde fortsätta sin utbildning i grundskolans högre klasser och vid yrkesutbildningar. Stipendiet täckte bland annat utgifterna för undervisningsmaterial, skoldräkt och vid behov en cykel för att ta sig till skolan eller en internatplats i Flickornas hus.

Cooperation for Women’s Economic Development (CWED II) är ett treårigt projekt startat 2018 som stöder lantbrukskooperativ. Medlemmarnas företagande är mångsidigt, från grönsaksodling och hönshushållning till hårfrisering och sömnad. Kvinnorna har bland annat fått utbildning i företagande och hur man gör marknadsundersökningar och reklam. Dessutom har de lärt sig om jordbrukstekniker som är anpassade till klimatförändringen, såsom vattensnåla bevattningssystem, växelbruk och gödsling.

Projektets budget är 750 000 euro. De direkta nyttohavarna är cirka 9 000. Räknar man med familjerna har nästan 30 000 människor nytta av projektet.