Kongo

Mål: ansvar och självständighet - Stöd- och entreprenörskapsprojekt för ungdomar i Kongo.

I norra Kivu provinsen i Östra Kongo pågår Kvinnobankens projekt som hjälper ungdomar, som vuxit upp i krigs- och konfliktzoner att uppnå ett självständigt och ansvarsfullt liv. Målet med projektet är att lära ungdomar ett yrke, så att de kan försörja sig själva och sina familjer. Ungefär hälften av gruppen är tonårsmödrar. När de kan försörja sig kan ge sina egna barn en bättre start i livet.

Dessutom stöder projektet mödrar i unga familjer och i fosterfamiljer att förbättra sin utkomst med hjälp av bättre produktion, kunskaper i entreprenörskap och spargrupper. Projektet når varje år etthundra ungdomar, som lever i en utsatt situation ( tonårsmödrar, före detta barnsoldater, föräldralösa barn, flyktingar) och etthundra mödrar.

Yrkesutbildningen innehåller utbildning/undervisning i läskunnighet och entreprenörskap och psykosocialt stöd för traumatiserade ungdomar. De unga som fullbordat sin utbildning får ett betyg och ett startpaket för att grunda  eget företag.

Projektet stöder också jordbruks- och företagarutbildning till etthundra mödrar. Man stöder även deras spar- och stödgrupper. Mödrarna har bildat tio kvinnogrupper, som framgångsrikt har odlat grönsaker ( potatis, lök, vete, kål och tomater) för sina egna familjers bruk och till försäljning. Smålåneförsöket började hösten 2011. Kvinnorna, som inte annars har möjlighet att få lån någonstans, fick en liten startpeng för att börja en småskalig företagsverksamhet.

Åtta anställda från vår samarbetsorganisation har utbildat sammanlagt 20 stödpersoner för psykosocialt arbete. Dessutom erbjuder projektet familjeplanering i lokala skolor.

Projektet gynnar också ungdomarnas och kvinnornas familjer och indirekt hela samhället som de lever i. Projektet hjälper årligen ungefär tusen människor på olika sätt.

(5/2012)