Kvinnobankens volontärer samlades i Jyväskylä

Kvinnobankens volontärer från olika håll i Finland samlades i Jyväskylä i oktober 2013. Avsikten var att planera det kommande året, fundera på spelreglerna för de lokala avdelningarna och dela med sig av goda idéer och information.

Kvinnobanken är fortfarande en ung organisation och den växer hela tiden. Därför är gemensamma brainstorming- och informationstillfällen betydel­sefulla, vi har då tillfälle att lära oss av varandra. Vi effektiverar ständigt den riksomfattande verksamheten för att bättre kunna samarbeta med våra företagskunder i hela landet.

 Ett viktigt tema under träffen var hur man skall leda den regionala verksamheten, eftersom att leda frivillig­arbete skiljer sig en aning från företagsvärlden. Frivil­ligarbetet är tungt ibland. Därför behövs berättelser, inspiration och energi för att kunna fortsätta det viktiga arbetet för kvinnorna i utvecklingsländerna. Att bli starka tillsammans blev därför det som framstod som det viktigaste i Jyväskylä för Kvinnobankens volontä­rer.

Text: Minna Varajärvi

Bild: Sofia Flygare

Publicerad i Kvinnobankens Delårsrapport 2/2013.