Nyheter

”Då en kvinnas ställning stärks i Uganda, stärks samtidig hela familjen”

Spargruppen ges en sex månader lång utbildning av fältarbetare, under den tid då sparverksamheten inleds. Kvinnobankens medel finansierar inte direkt...

Läs mera

Jag öppnar en egen restaurang!

I Sierra Leone var det igen i januari dags att fira skolavslutningen i yrkesskolan som Kvinnobanken stöder. När det var...

Läs mera

Baklava ger extra förtjenst till familjen

Sela Imeri var tvungen att lämna sin hemby i slutet av 1990-talet på grund av kriget, men när hon åter­vände...

Läs mera

Kvinnobankens nya styrgrupp

Ritva Ohmeroluo­ma fortsätter som styrgruppens ordfö­rande. De övriga med­lemmarna är Kvinno­bankens ursprungliga medlemmar, frivilliga som kommit med i ett senare...

Läs mera

Volontärernas arbete är av betydelse

Under min resa till Uganda, som jag själv bekostat, bekantar jag mig tillsammans med andra volontärer med Kvinnobankens fältarbete. Vårt...

Läs mera