Nyheter

Ny ordförande för Kvinnobanken är Reetta Meriläinen

“Kvinnobanken har varit verksam redan i sju år. Den har vuxit och utvecklats tack vare sina aktiva med­lemmar. De har...

Läs mera

Bondförnuft och nya affarsidéer

Kvinnornas styrka och hjärtlighet överraskade Lauri Tähkä i Nepal. ”Jag behövde inte tänka efter en sekund när jag fick förfrågan....

Läs mera

Ansvar efter slutfört projekt

Projektförslagen som grundar sig på lokala behov, kommer till Kyrkans Utlandshjälp alltid från lokala aktörer i målländerna. Utlandshjälpen bedömer om...

Läs mera

Kvinnobankens volontärer samlades i Jyväskylä

Kvinnobanken är fortfarande en ung organisation och den växer hela tiden. Därför är gemensamma brainstorming- och informationstillfällen betydel­sefulla, vi har...

Läs mera

Kvinnobanken hjälpte Radha

Radha Chaudhary i Nepal arbetade under hela barndomen, och har därför inte kunnat förverkliga sin dröm om en högskoleexamen. Som...

Läs mera

”Då en kvinnas ställning stärks i Uganda, stärks samtidig hela familjen”

Spargruppen ges en sex månader lång utbildning av fältarbetare, under den tid då sparverksamheten inleds. Kvinnobankens medel finansierar inte direkt...

Läs mera

Jag öppnar en egen restaurang!

I Sierra Leone var det igen i januari dags att fira skolavslutningen i yrkesskolan som Kvinnobanken stöder. När det var...

Läs mera

Baklava ger extra förtjenst till familjen

Sela Imeri var tvungen att lämna sin hemby i slutet av 1990-talet på grund av kriget, men när hon åter­vände...

Läs mera

Kvinnobankens nya styrgrupp

Ritva Ohmeroluo­ma fortsätter som styrgruppens ordfö­rande. De övriga med­lemmarna är Kvinno­bankens ursprungliga medlemmar, frivilliga som kommit med i ett senare...

Läs mera

Volontärernas arbete är av betydelse

Under min resa till Uganda, som jag själv bekostat, bekantar jag mig tillsammans med andra volontärer med Kvinnobankens fältarbete. Vårt...

Läs mera