Haiti

Projektet i Haiti riktar sig till kvinnor och aktiviteterna består av utbildning i medborgarfärdighet och traditionella färdigheter, utvecklande av jordbruket samt grundandet av spar- och lånegrupper.

Självständigt inkomstförvärv för kvinnor

Enligt preliminära undersökningar kommer Kvinnobanken-projekten som genomförs på Haiti att öka och förbättra kvinnornas utkomstmöjligheter samt att förbättra möjligheterna att trygga matförsörjningen för fattiga familjer på landsorten.

Projektets första skede har i första hand bestått av återuppbyggnadsarbe efter jordbävningen som inträffade år 2010.

Projektet riktar sig till kvinnor och aktiviteterna består av utbildning i medborgarfärdighet och traditionella färdigheter, utvecklande av jordbruket samt bildande av spar- och lånegrupper.

I fortsättningsprojektet (2012-) koncentrerar man sig på att förstärka marknadsföringen av produkterna och på att ge undervisning i företagarskap. Projektet kommer att genomföras i områden där Kyrkans Utlandshjälp redan har  verksamhet (Leogane, Macaya, Foret des Pins).

Projektet berör direkt 400 familjer (ca 2000 personer). Flera av dem som nås är ensamförsörjande, pesoner som befinner sig i en sårbar livssituation eller är utan annan utkomst.

I 85 % av familjerna bär en kvinna ansvaret över familjen. Speciellt unga kvinnor kommer att ha stor andel i projektet. Indirekt kommer projektet att beröra ca 12000 personer.

Kvinnobankens projekt i Haiti började år 2012.

(5/2012)

 

Läs mera:

Att skriva sitt namn höjer människovärdet

Orfelie Saintelus lärde sig vad hennes arbete är värt

Kvinnobanken i Haiti ger inkomster och inflytande