Naisten Pankki oli merkittävin naisgolftoimija vuonna 2018