Matkalla Kabalan koulun maatalousopiskelijoiden näytemaalle.