Gita växte till en framgångsrik företagare

35-åriga Gita Shrestha driver ett komposteringsföretag i byn Bhardeu i Nepal. Hon är numera jämlik med sin man.

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

Före år 2009 hade största delen av kvinnorna i Bhardeu aldrig besökt landets huvudstad Khatmandu. Byn var deras värld. Vardagen förändrades då Kvinnobanken startade småskalig långivning i byn för nio år sedan. Bhardeu är en av Kvinnobankens första projektbyar.

En av kvinnorna i byn är Gita Shrestha, 35 år. Hennes framgångshistoria är fantastisk! År 2010 började hon odla sättlök intill huset där hon bodde fastän hennes svärföräldrar till en början motsatte sig sådana ”moderna galenskaper”. Men när löken började inbringa pengar och man började se nyttan av odlingsexperimenten också i de övriga hushållen som deltog i projektet, ändrades svärföräldrarnas inställning.

Följande steg var att bygga ett växthus för tomatodling. Gita var då medlem i byns spar- och långrupp och blev medlem i kooperativet genast när det startade.

Den blyga och försiktiga unga kvinnan blev på sju år en framgångsrik företagare som fattar alla besluten jämlikt med sin man. Gita är även medlem i styrelsen för byns andelskassa och fungerar som byns taleskvinna.

Stödet från Gitas man har betytt mycket för framgången men också den jämlikhet som fötts dem emellan har varit viktig. Det syns i allt att makarna respekterar varandra. Familjens äldsta son bekräftar att pappa och mamma diskuterar tillsammans om viktiga beslut.

Merparten av familjens inkomster kommer från jordbruket och dess biprodukter. Produktionen baserar sig på återvinningsekonomi vilket betyder att man även utnyttjar avfallet.

För närvarande har Gita tillsammans med tio andra kvinnor i Bhardeu ett komposteringsföretag som producerar certifierad ekogödsel till konsumentmarknaden. Kvinnorna förpackar den näringsrika komposten i tvåkilos förpackningar och säljer den till huvudstadens förmögna hemträdgårdsodlare. Gita är påtagligt stolt över företaget.en i familjen får en bra utbildning och ett gott exempel på hur föräldrar kan samarbeta”, säger Gita.

När Gita talar om rikedom talar hon inte enbart om pengar utan också om nya idéer och möjligheter, om förändring till det bättre. Det är sådan rikedom som också Kvinnobanken vill understöda.

 

Texten baserar sig på material som Ulla Sarasalmi samlat in och det har redigerats av Kaisa Arkkila.

 

Motsvarande inlägg

Jag vill gå framåt i livet – Sunita Thapas berättelse

Jeepen släpper av oss mitt i byn Ghushel. Vi börjar gå mot ett hus på en höjd i fjärran. Vi är mitt på den vackraste nepalesiska landsbygden. Den smala stigen...

Läs mera

På väg mot jämställdhet

Varje land där Kvinnobanken verkar har sin särart. Kvinnobanken svarar alltid mot de lokala kvinnornas behov och möjligheter. Alla arbetsmetoder siktar på bestående förbättring av kvinnornas ekonomiska och sociala ställning....

Läs mera

Var och en kan förbättra världen – Antti Reenpää

Antti Reenpää, 60, Helsingfors  ”Jag följde med på nära håll då Kvinnobanken tog sina första steg eftersom min hustru (Leena Majander) är en av Kvinnobankens stiftande medlemmar. Det var lätt...

Läs mera

Var och en kan förbättra världen- Anna Litewka-Anttolainen

Anna Litewka-Anttolainen, 40, Uleåborg  ”Jag är hemma från Polen. Det var kärleken som förde mig till Finland. Jag har bott fyra och ett halvt år i Uleåborg. För närvarande studerar...

Läs mera

Var och en kan förbättra världen – Liisa Kapanen

Liisa Kapanen, 66, Helsingfors  ”Jag hade beslutat att gå med i något slag av frivilligverksamhet genast när jag inte längre var med i arbetslivet. Jag kom med i Kvinnobankens verksamhet...

Läs mera

Gå ett Yrke till en Kvinna

Välkommen med! Kampanjen startar i juni och fortsätter till slutet av september. Kampanjens gemensamma evenemangdag är på höst 2024. Insamlingsintäkterna används till att understöda kvinnornas utkomst i Kvinnobankens projektländer –...

Läs mera

Kunskap i grönsaksodling ökar inkomsterna

Hor Rem, 33, och hennes man Pov Roeurn, 38, bor i byn Kra Baochrum i kommunen Bak Chinhchean, som hör till distriktet Phnom Krovanh i provinsen Pursat. De har två...

Läs mera

Besök till Kvinnobankens företagare i Bhattedanda

Bhattedanda är ett vackert bergsområde på ca 2000 meters höjd över havet. Kvinnoföretagarnas jordområden är belägna på sidan av det Södra berget, ett utmärkt område för jordbruk. Bibi May Ghalan,...

Läs mera

Ett bättre liv med höns

Mun Sinheoun  är 39 år gammal, lika gammal som sin man, Norm Roeun. De bor i byn Tanuk, i kommunen Leach, i distriktet Phnom Krovanh, som ligger i provinsen Pursat....

Läs mera

Kvinnobanken hjälpte Radha

Radha Chaudhary i Nepal arbetade under hela barndomen, och har därför inte kunnat förverkliga sin dröm om en högskoleexamen. Som tur gav Radha inte upp och lyckades förverkliga en annan...

Läs mera