Nway Nway Latt with customers (1)

Kai Mykkänen tukee Naisten Pankin tuloksellista työtä.