Jenna Soikkeli kambodza

Hattupäinen nainen seisoo pellolla.