Paula Pauniaho tutustumassa Saritan kiivitarhahaan Nepalissa

Vapaaehtoinen ja nepalilainen nainen viljelyksillä