Kolehti Naisten Pankin hyväksi

Naisten Pankin kolehdin keräys Porissa 15.9.