Naisten Pankin joulumyyjäiset

Joulumessut  Tervetuloa perinteiseen joulumyyjäistapahtumaan hankkimaan

leivonnaisia, laatikoita, käsitöitä ja joulukortteja. Meidät löytää

kolmesta eri pisteestä: seurakuntatalolta, Koskikarasta ja Tietotien lukiolta.

Tervetuloa klo 11.00 alkaen. Myyjäistapahtumien tuotto menee

Naisten pankin hyväksi, tukemaan kehistysmaiden naisia yrittä-

jyyden aloittamisessa ja koulutuksessa.