Naisten Pankin ohjausryhmä

Valtakunnallisen ohjausryhmän kokous.