Naisten Pankin puheenjohtaja vaihtuu

Reetta Meriläinen luotsaa Naisten Pankkia eteenpäin

Naisten Pankki on toiminut jo seitsemän vuotta kas­vaen ja kehittyen aktiivien ansiosta, jotka ovat vie­neet viestiä eteenpäin ja kannustaneet suomalaisia lah­joittamaan kehitysmaiden naisten toimintaedellytysten parantamiseksi. Olemme pystyneet näiden vuosien aikana parantamaan noin 15 000 naisen mahdollisuuk­sia taistelussa köyhyyttä vastaan. Kaikki tekemämme työ on arvokasta.

Kun nyt jätän ohjausryhmän pu­heenjohtajan tehtävät, haluan kiittää teitä kaikkia. Olette olleet minulle mahtavana tukena. Toivon, että Naisten Pankki säilyy yhteisönä, jonne on helppo tulla ja jossa on helppo toimia. Toi­minnan luonteeseen tulisi kuulua tehtävien jakaminen ja kierrättä­minen – joukkuepeliä parhaimmillaan. Meitä yhdistää missio, joka ei koskaan vanhene. Unelmamme säilyy ja kantaa: uusi mahdollisuus ja parempi elämä sisarillem­me, jotka elävät vaikeissa olosuhteissa.

Ritva Ohmeroluoma

Ritva ja Reetta_880px

Naisten Pankki on nyt seitsenvuotias. Ekaluokkalai­nen haluaa oppia lisää, on kestoinnostunut. Tule­vaisuus on valoisa, maailma täynnä mahdollisuuksia. Etenkin sille, joka haluaa yrittää ja on valmis tekemään töitä.

Oli riemukasta käydä Naisten Pankin synnyinseu­dulla Liberiassa toteamassa, millaisen ihmeen matka vuonna 2007 ja viisas naisjoukko voi aiheuttaa. Jos liberialaisen kanankasvattajan perhe pys­tyy nyt syömään kaksi ateriaa päivässä yhden sijasta tai kovia kokenut nuori äiti pystyy elät­tämään myös unelmia, voimme täällä Naisten Pankissa olla hy­villämme. Iso kiitos ja onnittelut kaikille vapaaehtoisille – meille!

Naisten Pankki on parasta, mitä kehitysyhteistyössä on ta­pahtunut tällä vuosituhannella. Siksi tartun Naisten Pankin pu­heenjohtajan pestiin innostunee­na. Uskon vahvasti, että naiselta naiselle -ketju toimii. Jottei ketju katkea, tarvitaan innostuneita ihmisiä ja leiskuvia ideoita, kekseliäisyyttä, sitkeyttä ja tekemisen iloa. Ennen kaikkea tarvitaan suurta sydäntä.

Reetta Meriläinen

 

Julkaistu Naisten Pankin vuosikatsauksessa vuonna 2013