Arvonnan säännöt

ARVONNAN SÄÄNNÖT

Järjestäjä Naisten Pankki/ Kirkon Ulkomaanapu ry

Osallistumisaika: Osallistumisaika on 9.10.-23.10.2023. Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä.

Osallistumiskelpoisuus: arvontaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, joilla on pysyvä osoite Suomessa. Arvontaan eivät voi osallistua Kirkon Ulkomaanavun työntekijät.

Osallistuminen arvontaan: Arvontaan osallistutaan täyttämällä yhteystietolomake Naisten Pankin arvontaan liittyvällä sivulla. Yhteystietolomakkeen täyttämällä ja arvonnan säännöt hyväksymällä osallistuja antaa yhteystietonsa Naisten Pankin käyttöön viestintää ja markkinointia varten. Yhteystietoja ei luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön. Markkinointiluvan voi aina perua naistenpankki@kua.fi / puh.  020 787 1201

Arvonnan palkinnot ja niiden lunastaminen:

Palkinnot (5 kpl) arvotaan kilpailuajan päätyttyä ja voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti joko puhelimitse tai sähköpostitse. Osallistuja vastaa itse asiakastietojensa oikeellisuudesta.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa arvontahetkestä, järjestäjä pidättää oikeuden arpoa uuden voittajan. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Tällöin järjestäjällä on oikeus arpoa palkinnolle uusi voittaja.

Järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa, lopettaa tai keskeyttää arvonta tai tehdä muutoksia siihen, tai keskeyttää palkinnon tarjoaminen, korvata se toisella tai tehdä muutoksia siihen.

Järjestäjien vastuut: Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä arpajaisverosta. Arvontaan osallistuvat vapauttavat järjestäjän vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan, arvonnasta voitetun palkinnon lunastamisesta tai käytöstä. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Muut ehdot: Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Mikäli Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta mahdollisesti aiheutuneita kuluja miltään osin.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia arvontaan tai sen toteutukseen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin myös osallistumisaikana.

Henkilötietojen käyttö: Lue lisää yhteystietojen käytöstä tietosuojaselosteestamme

Yhteydenotot: Arvontaan liittyvissä kysymyksissä osallistujat voivat ottaa yhteyttä naistenpankki@kua.fi 23.10.2023 asti.